Sydsamer – landskap och historia : ett dokumentationsprojekt på sydsamisk område åren 2012 – 2014

Foto: Slutpublikationen  från projektet har kommit i tryck. Intresserade kan höra av sig till Stiftelsen Saemien Sijte eller Gaaltije:-)Boken är ett resultat av projekt «Sydsamer – landskap och historia» och innehåller elva separata artiklar från både Sverige och Norge. Projektets syfte har varit att synliggöra sydsamers historia.
Projektet har haft stor betydelse för dent sydsamiska samhället och många samebyar, sameföreningar och enskilds samer har varit engagerade i dokumentationsarbetet.
Vi som har arbetat i projektet hoppas att ni finner boken intressant.
ISBN: 978-91-891159-0-1, (2014) 183 s.
Boken är gett ut av Gaaltije i i serien: Skrifter utgivna av Gaaltije 16