Inger Haldis Ápmir: Čáppa dego easkka láddan luomi (lydbok CD)

cappa-cd-jietnagirjiLydbokversjon av Inger Haldis Ápmirs diktsamling til konfirmanter Čáppa – dego easkka láddan luomi (vakker – som en nylig modnet multe) fra 2013.
Diktene handler om utfordringer til ungdom som vil prøve et selvstendig liv og ikke ønsker at foreldrene skal vite alt. Gudstro, tvil og kjærlighet til naturen er også temaer. Aldersgruppe: 12-16 år. Nordsamisk.
Divttat- nuorraolbmo jahkeáigodagas. Jietnagirji (CD)
ISBN: 978-82-8263-159-4. ČálliidLágádus, 2014. 100.-