Johan Sara jr. – Voi_Ice In Cube (CD)

Johan_Sara_Jr._-_Voi_Ice_In_CubeDen siste delen av musikk-konsept-trilogien til joikeren og musikeren Johan Sara jr. fra Kautokeino er nå ferdig. Med dette trilogikonseptet har Sara prøvd å lage et bilde om hvordan joiken startet. En slags dokumentasjon om hvordan den samiske musikken-joiken har vandret og overlevd til i dag. Spørsmål som har vært stilt er -hvor startet joiken, hvor fikk de ulike melodiene sin start og hvilke toner var opprinnelsen. Var det lyder fra naturen ?
Den samiske joiken er funksjonell og mangfoldig og har stort  utviklingspotensiale. Dette har komponisten vist i dette konseptet med utgivelsene Ludiin muitalan (2009), Transmission (2010) og den siste Voi_ice in cube (2013). Stemmen har vært bærebjelken i to av utgivelsene og som vi vet er også stemmen hovedinstrumentet i den samiske musikkarven.
STI06. Stierdna, 2013. 1 CD. 179.- (fra cdon.no eller platekompaniet.no)

Lars Henrik Blind: Ludiin Nahkkui (CD)

ludiin_nahkkuiReindriftsamen Lars Henrik Blind fra Karesuando i Sverige har gitt ut sitt første album. Blind har joiket siden han var barn og behersker den gamle skolen med tradisjonell joik fullt ut. Han er en av de siste gjenlevende tradisjonsbærere innen hans joikestil i Sverige. CD’en inneholder 19 tradisjonelle joiker.
Lars Heaika lea Gáresavvonis eret, bajásšaddan boazodoallo bearrašis. Dá lea su vuosttaš almmuheapmi. Dán árbevirolaš Sámi musihkka CD:s Lars Heaika ovddasta ovtta dain gii ain doalaha ovddeš Ruoŧa beale juoigan árbevieru ja čájeha man ollislaččat son fievrrida dán juoigan málle viidáset.
STI07. Stierdna, 2014. 1 cd 149.- (Fra cdon.com eller platekompaniet.no)