Åarjel-saemieh – Samer i sør: årbok nr. 11

åarjel-saemieh arbok 11Rettigheter er et gjennomgående tema for denne utgaven av årboka. Artiklene  belyser temaet gjennom det arbeid som i dag pågår for å dokumentere, bevare og formidle kunnskap om sørsamisk kultur. Temaet belyses også fra et historisk perspektiv og fra et internasjonalt urfolksperspektiv. Museumsdirektør Birgitta Fossum er redaktør.
ISBN: 978-82-93120-04-9. Saemien Sijte, 2013. 159 s. Innb. 345.-