Magne Skåden: Muhtun beaivvi várri lihkastii

muhtun beaivviNordsamisk oversettelse av Magne Skådens novellesamling Jeg er ikke en fjellklatrer fra 2008.
Novellene har en jeg-person som vandrer og betrakter i svært ulike miljøer. Enkelte ganger kan de ytre omgivelsene være sparsomt skildret. Da er de psykologiske, indre observasjonene hos jeg-personene desto mer rikholdige, stundom underfundige. Tekstene sier noe om en individuell styrke, om nysgjerrighet på verden og vilje til å overleve. Men også om en egenartet form for ensomhet.
Oversatt til nordsamisk av Isak Samul Hætta.
ISBN: 978-82-91973-56-2. Skániid girjie, 2013. 88 s. 190.- (kan bl.a. kjøpes gjennom haugenbok.no)