Bårjås 2013 – Luotta – sáme oahppása ja dålusj bátsadisá / Spor – om samiske forbilder og fortidsminner

Forside bårjås 2013Bårjås er et populærvitenskapelig tidsskrift utgitt av Árran lulesamisk senter. Bårjås 2013 har tittelen Luotta – sáme oahppása ja dålusj bátsadisá / Spor – om samiske forbilder og fortidsminner. Hvilke spor mennesket kan sette etter seg – i samfunnet, i språket og i landskapet – danner en rød tråd i årets utgave. For andre året på rad trykkes halvparten av artiklene i Bårjås med parallell lulesamisk og norsk/svensk tekst.
ISBN: 978-82-7943-046-9. Forlaget Báhko, 2013. 110,- (kan bestilles fra Árran lulesamisk senter)