Astrid Lindgren: In hálit vuos nuohkat!

In halit vous nuohkatAstrid Lindgrens barnebok «Jag vill inte gå och lägga mig!» i nordsamisk oversettelse.
Hver kveld når Lásse skal gå til sengs, er det et forskrekkelig liv. Han vil ikke gå og legge seg! En kveld besøker han nabokona, og får titte gjennom brillene hennes. Det er verdens merkeligste briller. Med dem kan man se så langt som bare det, ja helt bort til skogen. Og Lásse ser at alle unger faktisk må sove når det er kveld …
For barn i alderen 3-6 år. Oversatt til nordsamisk av Laila Stien og Mikkel A. Gaup.
ISBN: 978-82-7601-217-0. Idut, 2013. 32 s. 199.- (kan bl.a kjøpes gjennom haugenbok.no)

Maria Parr: Váffelváibmu

vaffelvaibmuNordsamisk oversettelse av Maria Parrs kritikerroste roman Vaffelhjarte (2005).

Boka følger niåringene Trille og Lena gjennom et helt år. De bor i den lille bygda Knert- Mathilde, en fiktiv bygd i Sunnmøre og finner på mye rart sammen. De lager taubane mellom husene, samler sammen forskjellige dyr i sjarken til Trilles onkel, er gatemusikanter, leker andre verdenskrig og gjør mye, mye annet rart. Alt dette får leseren til å le. Men boka handler også om alvorlige ting som hva et vennskap er og om sorg. Illustrert av Bo Gaustad. For barn i alderen: 9-12 år.

Girji lea Trille ja Lena birra, geat orruba Knert-Mathilde nammasaš gilážis. Ovcce jahkásaččat leaba kránnjážat ja skihpáraččat. Vai leaba go soai? Trille goit ge smiehttá dán birra dávjá. Sudnos lea somá ovttas ja dahkaba ollu ipmašiid. Soai ráhkadeaba báddešaldi viesuid gaskii, čohkkeba šibihiid čeazi šárkii, leaba gáhtamusihkkárin, stoahkaba nuppi máilmme soađi ja dahkaba ollu, ollu eará ipmašiid. Buot dát čaimmahit lohkki. Muhto girji lea maiddái duođalaš áššiid birra nu go dat mii ustitvuohta lea ja morraša birra.

ISBN: 978-82-7374-865-2. Davvi girji, 2013. 196 s. 199.-. Kan også kjøpes bl.a. gjennom haugenbok.no)

Elle Merete Utsi: Eallilan – Viđa nissona barggut ja vásáhusat boazoealáhusas

eallilanI boka presenteres samtaler med fem eldre reindriftskvinner som forteller om sin deltagelse i reindrifta og hva de spesielt har arbeidet med innen næringen. De er fra ulike steder i Sápmi, men fellestrekket er hvordan tradisjonell kunnskap har gitt dem livsgrunnlag.
Elle Gáren fra Jokkmokk har alltid levd i reindrifta, selv om hun aldri har gjett reinflokken. Ella Nellim vendte tilbake til reindrifta som voksen og forteller hvordan det har gagnet henne som duodjiutøver. Appolinaria fra Lovozero har jobbet i kollektiv reindrift. Máret fra Kautokeino har opplevelser og erfaringer fra livet ved reinflokken. Eli fra Maajehjaevrie har vært spesielt opptatt av mattradisjonen i reindrifta.
Boken er gjennomgående på nordsamisk, mens historiene fra de ulike delene av Sápmi henholdsvis er på lule-, sør-, kildin- og enaresamisk.
Girjjis leat vihtta ságastallama eallilan boazodoallonissoniiguin. Sii muitalit iežaset eallingearddi bokte movt sii leat oassálastán ealáhusaineaset ja makkár barggut sidjiide leat leamaš boazodoalus guovddážis. Sii leat iešguđet guovllus Sámis eret, muhto oktasašvuohta lea mo árbevirolašmáhtut leat addán sidjiide birgejumi.
Girji lea čállon davvisámegillii, muhto muitalusat maid olbmot iešguđet guovlluin Sámis leat muitalan, leat maiddái čállon daid guovlluid suopmaniidda.
Elle Gáren Johkamohkis lea álo eallán boazodoalus vaikko ii leat guođohan ealu. Ella Nellimas máhcai boazodollui rávisolmmožin ja muitaladdá mo dat lei ávkin sutnje duojárin. Appolinaria Lujávrris lea bargan kollektiiva boazodoalus. Márehis Guovdageainnus leat vásáhusat ealloravddas. Eli Maajehjaevries lea erenoamážit beroštan boazodoalu biebmoárbevierus.
ISBN: 978-82-7374-663-4. Davvi girji, 2013. 144 s.