Inger Haldis Ápmir: Čáppa – dego easkka láddan luomi

cappa_dego2Čáppa – dego easkka láddan luomi (vakker – som en nylig modnet multe)er en diktbok for konfirmanter.
Diktene handler om utfordringer til ungdom som prøver et selvstendig liv hvor foreldrene ikke skal vite om alt. Hvor tanken om gudstro, der også tvilen kommer fram, og hvor naturen er sentral. Boka er illustrert av Sylvi Rasmus. Aldersgruppe: 12-16 år.
Divttat- nuorraolbmo jahkeáigodagas.
ISBN: 978- 82-8263-127-3. ČálliidLágádus, 2013. ISBN: 978- 82-8263-127-3. 150.- (kan kjøpes bl.a gjennom karabok.no)

Bamse – mailmmi gievrramus guovža (tegneserie)

bamseTegneserien Bamse – verdens sterkeste bjørn er nå gitt ut på nordsamisk.  Bamse-bladet passer barn i alderen 4-10 år. I tillegg passer bladet godt som lesetrening for elever i barneskolen. Den tredje målgruppen er personer i alle aldre som holder på å lære seg samisk. Bladet kommer ut med 18 nummer i året.
Bamse – máilmmi gievrramus guovža -bláđđi sámegillii. Bamse-bláđđi heive 4-10 jahkásaččaide. Das lea maid ávki buohkaide, geat oahpahallet sámegiela. Jahkásaččat ilbmet 18 nummira.
ISSN: 1894-1060. E-skuvla. 18 nummer i året. 49 NOK pr. stk. Abonnement: 790.- pr år.

Jorunn Eikjok & Ola Røe: Ovcci sámi áigegova

sami-aigegovaBoken er et resultat av materialet som i 2010-2011 ble samlet inn for å vise mangfoldet i Sápmi, og gis ut som et tillegg til utstillingen som ble åpnet i 2011 med tittelen «Mangfold og kultur i Sápmi». I boken møter vi mennesker fra ni samiske miljø i hele Sápmi. Nordsamisk tekst. Boka er også gitt ut i norsk og engelsk språkversjon.
Girji lea boađusin materiálas mii čohkkejuvvui jagiin 2010-2011:s čájehan dihtii sámiid girjásvuođa, ja almmuhuvvo lassin čájáhussii mii ilmmai 2011:s, namain «Girjásvuohta ja kultuvra Sámis». Girjjis deaivvadit olbmuiguin ovcci sámi birrasiin miehtá Sámi.
Boklansering 04.09.13 (RiddoDuottarMuseat)
Samisk samtidsdokumentasjon lansert (ČállidLágádus)
ISBN: 978-82-8263-125-9. ČálliidLágádus, 2013. Innb. 64 s. 175.-
Jorunn Eikjokk & Ola Røe: Sámi Images in Modern Times – Photos and Text. ISBN: 978-82-8263-126-6. CálliidLágádus, 2013. 64 s. 175.- (kan bestilles gjennom haugenbok.no)

Jorunn Eikjokk & Ola Røe: Ni samiske tidsbilder. ISBN: 978-82-8263-124-2. CálliidLágádus, 2013. 64 s. 175.- (kan bestilles gjennom haugenbok.no)

Máret-Ánne Magga, Ristenrávdná Magga: Borramušat bohccos

BORRAMUSAT-BOHCCOS
I boken Borramušat bohccos er reindriftssamenes tradisjonelle levemåte med slakting av rein og matlaging beskrevet. Boken er ment som kildemateriell og som lærebok for ungdoms- og videregående skole, men den kan også brukes som håndbok i hjemme. Nordsamisk tekst.
Borramušat bohccos – girjái leat govvejuvvon boazosámiid árbevirolaš láhttenvuogit bohcco njuovvamis ja borramuša ráhkadeamis. Girji lea oaivvilduvvon gáldun ja oahppogirjin badjedássái ja ámmátskuvllaide, muhto heive bures giehtagirjin maiddái ruoktot.
ISBN:  978-95-2441-114-1. Samediggi, 2013 149.- (kan kjøpes gjennom karabok.no)

Haldis Balto: Vuoi njuvččaid vuorbbi vuoi

Vuoi njuvččaid vuorbbi vuoiEt svanepar er på vei til Sameland,  der de for lenge siden traff hverandre. Høyt oppe oppdager de fjorden hvor de pleier å hvile og spise før de flyr videre . Den speiler seg så fint i sola. De flyr ned mot fjorden. Men fjorden er ikke slik den pleier å være. Noe er galt med den. Den ene svanen lander med et hyl.

Inghilda Tapio har laget illustrasjoner til boka. Aldersgruppe: 9-12 år. Nordsamisk tekst.

Njukčapárra lea jođus Sápmái, Sápmai gos áigá deaivvadeigga. Badjin áimmus fuomášeaba vuona gos láviiga vuoiŋŋastit ja boradit ovdal go girdiba viidáseabbot. Dat šealgá nu čábbát beaivvadagas. Njuvččat girdiba vuona guvlui. Muhto dat ii leat nugo láve leat. Juoga lea boastut. Nubbi njukča seaivu biškasiin.

Inghilda Tapio lea ráhkadan govaid girjái.

ISBN: 978-82-7374-863-8. Davvi girji, 2013. 48 s. (kan kjøpes bl.a. gjennom haugenbok.no og Biblioteksentralen)/E-bok – ISBN: 978-82-329-0446-4. Davvi girji, 2021. (kan kjøpes gjennom ebok.no og bsebok.no)

Berit Nergård: Gávpogii mannamin/På tur til byen

gavpogii mannaminFørste bok i en ny eventyrserie barn – Miesázat/Reinkalvene.
Tidlig en morgen ser Hvitpels og Gråpels en ørn som flyr med en reinkalv i klørne. Den lander på en klippe og slipper reinkalven, men reinkalven sparker ørna så hardt i hodet at begge faller utenfor klippekanten og lander i et myrhull. Reinkalven klarer å karre seg opp og ser ut som et myrtroll. Nå var de tre stykker som var på vei til sommerbeitet, til byen. Men først måtte de våge å gå forbi Stalloen.
Tekst på nordsamisk og norsk. Aldersgruppe: 6-9 år. Illustrasjoner av Malle Remmel.
Ovtta iđit oaidniba miesášguovttos Gabba ja Čuoivvat ahte goaskin girdá ja das lea vel ruksesmiessi gaccaid gaskkas. Báktesteallis luoitilii goaskin miesáža, muhto ieš čievččahalai nu garrasit ahte goappašagat gahčaiga báktesteallis opmui mii lei das vuolábealde. Doppe boahnárasttii miesáš bajás ja lei dego jeaggestállu. Dál sii ledje golmmas mátkkis geasseorohahkii, gávpogii. Muhto álggos galge duostat mannat Stálu meaddel.
ISBN: 978-82-7374-858-4. Davvi girji, 2013. 60 s. 165.- (kan kjøpes bl.a. gjennom haugenbok.no)

Hjerterått (DVD)

hjerterattNå er NRK Supers storsuksess actiondramaet Hjerterått tilgjengelig på DVD.
Anneli flyter sammen med familien sin fra Oslo til Kautokeino, noe Anneli er svært motvillig til. I Kautokeino møter hun Isak, som blir en god venn. Sammen oppdager de at det foregår noe kriminelt i Kautokeino, og de finner ut at de ikke kan stole på de voksne. Dermed må de oppklare saken på egen hånd.
Actiondramaet er produsert av Original Film AS for NRK, og er NRK Super sin største satsing noensinne.
Blant skuespillerne er Mikkel Gaup, Nils Utsi, Sverre Porsanger, Gard Emil Elvenes og Tuva Høili Pedersen. Manus er skrevet av Cecilie Mosli. Regi av Nils Gaup og Grethe Bøe-Wahl.
Norsk og nordsamisk tekst og tale.
NRK, 2013. 180 min. 129.- (fra bla. cdon.no)

Niillas Holmberg: Amas amas amasmuvvat

amas amas amasmuvvatDen mangesidige kunstneren Niillas Holmberg fra Utsjok i Finland lanserte sin andre diktbok under årets Riddu Riđđufestival. Som i den første Dego livččen oaidnán iežan, er denne illustrert av Antti Väre fra Tampere.

Forlaget skriver:
Niillas leker med språket og språkbildene. På sin særegne måte bygger han bilder med ord og merker stiene som leder leseren til diktenes verden. Et konkret språkbruk gjør det lettere å følge hans tankeverden.

Naturen er alltid en del av hans dikt, direkte eller via omveier. Hans humoristiske måte å påpeke saker, blandet med litt selvironi, overrasker leserne som vil nikke gjenkjennende. Niillas stryker ikke med hårene. Han er rett på sak når det kreves. I boken er det også mange myke ord, også kjærlighet.

Nordsamisk tekst. Holmberg ble tildelt Samerådets litteraturpris for denne i 2014.

Niillas Holmberga (23 jagi) nuppi diktagirjjis nuorra almmái lea lávken guhkes lávkki ovddos guvlui. Ii dušše gielalaccat muhto maiddái mielalaccat.
Niillas stoahká sániiguin ja giellagovaiguin. Sus lea cielgasit iezas vuohki hukset sániiguin govaid ja dihkkádit bálgáid, mat dolvot lohkki divtta máilbmái. Konkrehtalaš giella addá buori coavcci cuovvolit su jurdagiid.
Luondu lea oppa áigge fárus su divttain. Njuolga dahje mohki bokte. Su humoristtalaš vuohki cuigestallat ja seammás veahás iezasge bilkidit bidjá lohkki himáhallat ja nivkkuhit, ahte aiddo fal nie. Niillas ii njávkka miehtegulgii. Son dadjá njuolga, go dasa lea dárbu. Girjjis leat olu maid litna sánit, ráhkesvuohta maid muhtimat váillahedje su vuosttas girjjis.

ISBN: 978-82-90625-71-4. DAT, 2013. 136 s. 200.-

Inghild Karlsen: Kristians hus/Kristiana viessu/Kristian's house

kristians-husI året 2000 gjorde kunstneren Inghild Karlsen en reise langs kysten av Troms og Finnmark. I Rotsund i Nord-Troms oppdaget hun et merkverdig hus i fjæra. Hun stoppet opp og fotograferte huset innvendig og utvendig og kontaktet senere Marit Anne Hauan på Tromsø Museum. Sammen har de forsket på og dokumentert huset, stedet og mannen bak byggverket, sjøsamen Kristian Andersen.  Han var opprinnelig fra Repparfjord utenfor Hammerfest og var pasient ved Rotsund gård, som var et stort gårdsbruk og pleieinstitusjon for psykiatriske pasienter med behov for langvarig opphold. Huset er nå revet, men resultatet av prosjektet er denne flotte boka og en kunstutstilling med samme navn, Kristians hus, som vises på Senter for nordlige folk i Manndalen i august og september 2013.
I tillegg til fotografier inneholder boka 4 artikler med forskjellig vinkling skrevet av Inghild Karlsen, Marit Anne Hauan, Jens Ivar Nergård og Kjellaug Isaksen. Sammen gir de et interessant innblikk kulturelle og psykologiske aspekter tilknyttet mannen Kristian, hans byggverk, Rotsund gård og psykiatrihistorie fra Troms. Parallelltekster på norsk, nordsamisk og engelsk.
Karlsen, født i Tromsø, bor og virker i Tromsø og Oslo, er en av Norges fremste internasjonale samtidskunstnere. Hun er en kunstner med en mangfoldig kunstproduksjon, som med sine særpregede prosjekter og objekter stiller meningsbærende spørsmål som angår mennesker og kulturer.
Shizofrene Kristian bygde dette huset (Nordlys, 15.07.2013)
Kunstnerisk konstruksjon – utstillingen Kristians hus åpner til helgen i Mannndalen (Framtid i nord, 29.07.13)
ISBN: 978-82-8263-129-7. ČálliidLágádus, 2013. 124 s. 250.- (kan bl.a kjøpes gjennom haugenbok.no)