Inger-Mari Aikio Arianaick & Josef Timar: Sener

SenerForlaget skriver:
«I boka Sener møtes to kunstnere som skaper en ny enhet ved å forene ord og bilde. Fotografier og dikt flettes sammen samtidig som de beholder sin individuelle originalitet. Denne enheten minner om en legering der delene kan skilles, og som på grunn av kombinasjonen ikke bare får en ny form, men enda viktigere, en ny egenskap.
Opprinnelsen til boken er at den ungarske fotografen Josef Timar spurte den samiske poeten Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) om hun ville skrive dikt til hans fotografier. “Det var lett å si ja da jeg i hans bilder så nesten ferdige dikt” sier IMA. Resultatet ble den første boken på samisk med ekfrasisk poesi, dvs. at diktene er skrevet til eller ut fra bilder.
Denne boken er et samarbeidsprosjekt mellom DAT og Josef Timar, og er den andre utgivelsen i Camera Poetica serien. Diktene er opprinnelig skrevet på samisk og har tidligere blitt utgitt på finsk, ungarsk, engelsk og tysk – noe som umiddelbart gjør boka til et spennende internasjonalt prosjekt.»
Sener er oversatt til norsk av Harald Gaski og Siri K. Gaski.
ISBN:978-82-90625-70-7. DAT, 2013. 111 s. (kan kjøpes bl.a gjennom haugenbok.no)