Elsy Labba & Karolina Ericzon: Svïhtjeme- jïh laavlomestååkedimmieh / Labudim- ja lávllomståhkusa / Lávlunstohkosat / Sång- och rörelselekar på syd-, lule- och nordsamiska

lavlunstohkosatgirji unni
Boken är ett pedagogiskt material som främst vänder sig till den som arbetar med barn i åldrarna 4-12 år. Materialet innehåller traditionella svenska sång- och rörelselekar som bearbetats för att passa in i ett samiskt kulturellt sammanhang. I texthäftet finns sångtexter, lekbeskrivningar samt noter med enkla ackord. En DVD medföljer, där alla lekarna finns filmade och alla sångerna är insjungna på de olika språkvarieteterna.
ISBN 978-91-637-0925-8. Jokkmokk : Elsy Labba, 2012. 65 s. 299:-