Apmut Ivar Kuoljok: Renskötarliv – storvilt och tjäderjakter

Apmut Ivar Kuoljok har arbetat hela sitt liv som renskötare i Sirges sameby i Norrbotten. I den här boken berättar han om flyttningarna mellan de olika vistena, om livet i rajderna, om renslakt och inte minst om dramatiska jaktfärder där älg, fågel, björn, järv, varg och lo utgjorde bytet. Läsaren får en unik inblick i de renskötande samernas nomadiserande liv och även om hur förutsättningarna för renskötseln dramatiskt förändrats i modern tid.
Apmut Ivar Kuoljok utkom 2008 med den uppmärksammade boken Mitt liv som renskötare, som byggde på hans egna dagboksanteckningar. Renskötarliv – storvilt och tjäderjakter bygger vidare på den boken och bidrar till att fördjupa kunskaperna om den samiska kulturen.
ISBN 978-91-86621-56-8. Ord & visor, 2013. 217 s. 240:- (kan bl.a. köpas genom bokus.com)

Elsy Labba & Karolina Ericzon: Svïhtjeme- jïh laavlomestååkedimmieh / Labudim- ja lávllomståhkusa / Lávlunstohkosat / Sång- och rörelselekar på syd-, lule- och nordsamiska

lavlunstohkosatgirji unni
Boken är ett pedagogiskt material som främst vänder sig till den som arbetar med barn i åldrarna 4-12 år. Materialet innehåller traditionella svenska sång- och rörelselekar som bearbetats för att passa in i ett samiskt kulturellt sammanhang. I texthäftet finns sångtexter, lekbeskrivningar samt noter med enkla ackord. En DVD medföljer, där alla lekarna finns filmade och alla sångerna är insjungna på de olika språkvarieteterna.
ISBN 978-91-637-0925-8. Jokkmokk : Elsy Labba, 2012. 65 s. 299:-