Dan Richard Fjellheim Mortensson & Emmi Alette Danielsen Skåajjen voelph

Barnbok som var ett av det belönade manuskripten i Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrums tävling. Den riktar sig till barn som är 3-7 år och handlar om två barn som går vilse i skogen och lär sig ett och annat om hur man ska behandla djur. Sydsamisk text.
ISBN 978-91-979433-3-8. Östersund : Gaaltije, 2013. 10 s. 60:-