Åse Klemensson & Anders Suneson: Loeves baenie

Barnbok som var ett av det belönade manuskripten i Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrums tävling. Den riktar sig till barn som är 3-7 år och handlar om en pojke som har en lös tand som inte vill lossna. Sydsamisk text.
ISBN 978-91-979433-5-2. Östersund : Gaaltije, 2013. 18 s. 60:-