Kajsa Kuoljok: Árrangátten = Árrangáttis = Vid eldstaden – idag, igår och i framtiden

Skriften har sin bakgrund i ett kulturmiljöpedagiskt delprojekt som Ájtte har drivit under 2012. Ett fältstudieläger för barn i åldrarna 10-12 år har genomförts, och målsättningen med det var att genom besök på lokala platser inom Jokkmokks kommun sammanlänka samiska barns vardag idag med ett arkeologiskt långtidsperspektiv, där projektets övergripande syfte var att förmedla samisk traditionell kunskap till en yngre generation.
Parallelltext på svenska, lulesamiska och nordsamiska.
ISBN 978-91-87636-22-6. Jokkmokk : Ájtte, 2013. 62 s. 99:- (Kan köpas genom Ájttes webbshop)

Berit Inga och Ida Sunna: Traditionell ekologisk kunskap – renskötarkvinnor om renen, landskapet och språket


Traditionell ekologisk kunskap, om markanvändning bland kvinnor i norra Sverige och Norge är ett projekt som Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum bedrivit under åren 2009-2012. I projektets regi har kvinnor med anknytning till eller verksamma inom renskötseln intervjuats i syfte att dokumentera dessa kvinnors traditionella ekologiska kunskap om renen och om markanvändningen i deras hemområden.
De som har arbetat med projektet är Berit Inga, projektledare, samt projektmedarbetare Ann Catrin Blind under åren 2009-2010, och Ida Sunna under åren 2011-2012. På norsk sida har Jan Åge Riseth deltagit med goda råd vad gäller litteratur, informanter och om rennäringsadministrationen i Norge.
ISBN 978-91-87636-75-2. Jokkmokk : Ájtte, 2013. 48 sidor. 80:-  (Kan köpas genom Ájtte webbshop)

Åse Klemensson & Anders Suneson: Loeves baenie

Barnbok som var ett av det belönade manuskripten i Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrums tävling. Den riktar sig till barn som är 3-7 år och handlar om en pojke som har en lös tand som inte vill lossna. Sydsamisk text.
ISBN 978-91-979433-5-2. Östersund : Gaaltije, 2013. 18 s. 60:-