Øyvind Ravna: Finnmarksloven – og retten til jorden i Finnmark

finnmarkslovenForlaget skriver:
Denne boken omhandler den største enkeltendringen av eierskapet til de mest sentrale samiske landområdene i moderne tid.
Da finnmarksloven ble vedtatt i 2005, ble et over 200 år gammelt statlig eierregime erstattet av en grunnforvaltning der finnmarkingene selv fikk eierrådigheten. Et av hovedmålene med loven og eieroverføringen har vært å avløse usikkerheten og striden om retten til land og vann med trygghet og forutsigbarhet. Mange rettslige spørsmål står likevel ennå ubesvarte.
Finnmarksloven – og retten til jorden i Finnmark er et bidrag til å besvare noen av disse spørsmålene. Antologien er den første større fremstillingen som analyserer rettighetene til Finnmarkseiendommens grunn etter at loven ble vedtatt. I boka behandles både materielle og prosessuelle spørsmål knyttet til rettsavklaringen. Reglene om alders tids bruk og reglene for Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen i Finnmark vies dermed stor oppmerksomhet.
 
ISBN: 978-82-0542-505-7. Gyldendal, 2013. 750.- (kan kjøpes bl.a gjennom haugenbok.no)

Š-70/2013 (ungdomsmagasin)

S70
Š – 69-2013 inneholder blant annet et portrett av den svensk-samiske artisten Sofia Jannok i anledning slipp av hennes tredje album «Áhhpi – Wide As Oceans» , en presentasjon av årets Sámi Grand Prix og en reportasje om to Karasjok-jenter og en jente fra Billefjord med Bieber-Fever på tur i hovedstaden for å få med konsert med Justin Bieber nå i april.
Magasin for ungdom med nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk tekst. Niels Ovllá Oskal Dunfjell erredaktør. Magasinet sendes ut gratis til ungdomsskoleelver fra 8. klasse som har undervisning i samisk.
ISSN: 0804-5143. Iđut, 2013. 40 s. 40.-