Inghilda Tapio: Davvelis gouvssonástti

DavvelisDavvelis gouvssonástti (Nord for morgenstjernen) handler om solsønnen, Gorgu, og vennene hans som reiser til Jettenes land. Det ligger nord for morgenstjernen, øst for solen og månen og vest for stjernene.
Reisen varer et helt år. Når de kommer frem drar Gorgu for å undersøke landet. Han oppdager et fakkel og ser en vakker jente som har gullfarget hår. Han forelsker seg i henne.

Tapio har brukt det gamle samiske eposet, Solsønnens frieri i jettenes land, som utgangspunkt for barneboka. Eposet ble skrevet av sørsamen Anders Fjellner i 1840 årene.

Nordsamisk tekst. Ulrika Tapio Blind har illustrert boka. For aldersgruppen 10-12 år.

Beaivvibárdni, Gorggu, ja su albmát vulget Jiehtanasaid eatnamii, mii lea davvelis guovssonástti, nuortabeal beaivvi ja mánu ja oarjelis násttiid.
Sii johtet olles jagi. Go jovdet dohko, de manná Gorgu geahčadit eatnama. Son
fuomáša čuovgga spáiddargeažis ja oaidná hirbmat čáppa nieidda, geas leat golleivnnat vuovttat. Son liikosta sutnje.

Tapio lea geavahan dološ sámi eposa, Beaivvi bártni mátki jiehtanasaid máilmmis, vuođđun mánáidgirjái. Eposa lea máttasápmelaš Anders Fjellner čállán 1840 jagiin

ISBN: 978-82-7374-799-0. Davvi girji, 2013. 48 s. 210.- (kan også kjøpes bl.a. gjennom haugenbok.no)