August Strindberg: Niehkočájálmas

Niehkocájálmas
Det är över 100 år sedan August Strindberg dog, och nu kommer äntligen ett av hans verk i översättning till nordsamiska. Strindberg själv kallade Ett drömspel, som kom ut 1902, för sitt «mest älskade drama». Pjäsen handlar om Indras dotter som har stigit ner på jorden för att uppleva hur människorna har det. Härifrån kommer det kända citatet «Det är synd om människorna», som Indras dotter upprepar genom hela dramat. Texten är översatt av Mikael Svonni och har ett nyskrivet förord av Annica Wennström.
August Strindberg (1849-1912) räknas som en av Sveriges främsta författare genom tiderna. Han var också dramatiker och konstnär. Han var under sin levnad känd som en provokativ debattör och skribent, som ofta väckte förargelse i sin samtid. Nordsamisk text.
Lea badjel 100 jagi áigi dassá go August Strindberg jámii, ja dal viimmat addojuvvo olggos okta su bargguin jorgaluvvon davvisámegillii. Strindberg gohčodii ieš Niehkočájálmasa, mii almmuhuvvui 1902, su «ráhkkáseamos drámán». Čájálmasa sisdoallu lea Indrá nieidda birra guhte lea njiedjan vulos eatnanspábbii vai beassá vásihit olbmuid dili. Ja dás leage dat dovddus sitáhta «Surgat lea olbmuid eallin», maid Indrá nieida geardduha olles áigge čájálmasas. Girjji lea jorgalan Mikael Svonni ja ođđa álgosániid lea čállán Annica Wennström.
August Strindberg (1849-1912) adnojuvvo leat okta Ruoŧa deaŧáleamos girječálliin goassege. Son leai maiddá dramahtihkar ja dáiddár. Son leai su áiggi dovddus dan geažil go leai hárdálas digaštalli ja čálli, ja dávjá suhttadii su áiggi olbmuid.
ISBN 978-91-89196-56-8. Podium 2012. 154 s. 61:-. (Kan köpas från AdLibris.com)