Lappväsendet : tillämpningen av svensk samepolitik 1885-1971 / Patrik Lantto


År 1885 utnämndes den första lappfogden i Sverige. Det var tänkt som en tillfällig åtgärd för att komma tillrätta med konflikter mellan bofasta och renskötare, men blev i själva verket det första steget mot bildandet av en ny myndighet, lappväsendet. Den fick ansvar för samefrågor och skulle existera ända fram till 1971. Patrik Lantto skildrar hur tillsättandet av de första lappfogdarna motiverades, liksom skälen till utvidgningen av myndigheten. Fokus ligger även på hur lapptjänstemännen agerade i olika frågor, hur renskötseln som näring beskrevs, hur samer som grupp betraktades och vilken roll renskötseln hade i denna föreställningsvärld. Lappväsendets funktion i statens samepolitik och myndighetens relation till samerörelsen undersöks också.
ISBN 978-91-7459-304-4. Umeå : Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, 2012. 541 s. 350:- (Kan även köpas från Bokus.com)

Jens Martin Mienna: In muital

in-muitalUngdomsbok som tar opp de ødeleggende konsekvensene mobbing har for de som utsatt for det. Forfatteren ønsker også at boka leses av foreldre, lærere og andre som arbeider med barn og ungdom.
Romanen handler om Niillas som går siste året på barneskolen. Han er som andre gutter på skolen og oppfører seg på samme måte som andre i klassen sin. Han har det fint på skolen, men det er inntil en ny gutt begynner på skolen. Den nye gutten Mihkkal, er i begynnelsen usynlig på skolen. En dag treffer en snøball han og det er Niillas som kaster den. Etter det skjer en stor endring i Mihkkals personlighet. Han blir skolens store skrekk, en djevel i menneskeskikkelse…
Mienna er fra Kautokeino og arbeider til daglig som lærer der. Han har tidligere skrevet en rekke bøker for barn og ungdom. Nordsamisk tekst.
Ilgadis, muhto hui buorre girji mii govvida givssideami váikkuhusaid. Oažžu olbmo jurddašit man garra eallima givssideapmi dagaha mánnái. Girji lea čállon nuoraide, muhto ávžžuhit váhnemiid, oahpaheddjiid ja earáid geat barget mánáiguin ja nuoraiguin lohkat dan. Girjji váldoolmmoš lea Niillas. Son vázzá mánáidskuvlla loahppaceahkis. Niillas lea dego eará bártnážat su skuvllas. Son čuovvola olbmáid, ja olbmástallá seamma vuogi mielde go earát klássas. Sus lea buorre dilli skuvllas, nu buorre go fal sáhttá. Muhto, nugo Niillas livččii ieš dadjan ja jurddašan; “Dilli ii leat juoga mii bistá, dat rievdá áiggi, birrasa ja olbmuid mielde”.
Čállán ođđa girjjii (NRK Sápmi 05.09.12)
ISBN: 978-82-999213-0-5. Bárus, 2012. 134 s. 230.- (kan kjøpes fra karabok.no)

Sančuari: Gállábártnit (CD)

gallabartnitDen legendariske Kautokeino-gruppa Sančuari har nå gitt ut sitt tredje album med melodiøs joikrock. Albumet inneholder 14 spor med egenkomponerte joiker og sanger på nordsamisk.  Gruppa består av Johan A. Gaino på gitar, Heaika Hætta med vokal, gitar og synth og Svein Egil Oskal med vokal og synth. Med seg har de blant andre musikere som Jan Dahlqvist, Roger Ludvigen, Esa Kotilainen og Kjetil Dalland.

De har tidligere gitt ut albumene Stállangazza» (1997) og «Šleangačuoivvat» (2001).

Ny CD etter 11 år (NRK Sápmi 11.12.12)

Sancuari-CD01. Sancuari, 2012. I CD. 199.- (kan bla. kjøpes gjennom Sáve design og Pukas musikk)

Susann Funderud Skogvang: Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann

Retten til fiske i fjorder og kystnære farvannI «Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann» drøftes rettsgrunnlaget for private rettigheter til fiske i saltvann.

Hovedregelen er at saltvannsfiske er en allemannsrett, og at fisket er fritt for alle norske innbyggere. Men kan faktisk fiske ha vært utøvet på en slik måte at det har dannet grunnlag for privatrettslige rettigheter? Hva er i så fall det rettslige grunnlaget for slike rettigheter? Kan man benytte rettsinstitutter som alders tids bruk og lokal sedvanerett, gjennom analogier fra erverv av rettigheter på land?

Boka er beregnet for forskere og studenter, men også personer som er opptatt av sjøsamiske fiskerettigheter vil ha nytte av boken.

Skogvang er fra Manndalen i Nord-Troms og arbeider som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Boka er basert på hennes doktoravhandling «Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann» fra 2012.

ISBN: 978-82-1502-126-3. Universitetsforl., 2012. 320 s. 599.- (kan også kjøpes fra bl.a haugenbok)

Sámi-dáru sátnegirji / Samisk-norsk ordbok og Norsk-samisk ordbok / Dáru-sámi sátnegirji – digital versjon

ordbok-200x150

Davvi girji har nå gjort Samisk-norsk-samisk ordbok tilgjengelig digitalt. Ordboka er digitalisert utgave av «Sámi-dáru sátnegirji / Samisk-norsk ordbok» (1995) og «Norsk-samisk ordbok /Dáru-sámi sátnegirji» (2000). Den digitale ordboka finner du her: http://533.davvi.no

Du finner den også under fanen «Nettprodukter» øverst på forsiden til Davvi Girjis nettsider.

Sámi-Dáru-Sámi digitála sátnegirji lea almmuhuvvon. Dán sátnegirjji vuođđun lea «Sámi-dáru sátnegirji / Samisk-norsk ordbok» (1995) ja «Norsk-samisk ordbok /Dáru-sámi sátnegirji» (2000), mat dat leat digitaliserejuvvon.Digitála sátnegirjji gávnnat dáppe: http://533.davvi.no

Gávnnat dan maiddái «Neahttabuktagat»-leavgga vuolde Davvi Girjji neahttasiiddu bajimuččas.

Gollegáivu (quiz-spill)

gollegaivuEt  quiz-spill på nordsamisk. Passer for større barn, ungdom og voksne. Et morsomt og underholdende spill for sosialt samvær!

Ođđa gažaldatspilla sámegillii. Heive stuorábuš mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide. Somás ja guoimmuheaddji servvoštallanhommá!

Bárus, 2012. 300.- (kan kjøpes fra karabok.no)

Rune Blix Hagen: The Sami – Sorcerers in Norwegian History – Sorcery Persecutions of the Sami

sami-sorcerersI 1692 ble noaidien og reindriftssamen Anders Poulsen fra Utsjok dømt til døden i Vadsø. Saken mot Poulsen er den siste alvorlige trolldomsprosessen blant de mange noaidi-sakene mot samer i Finnmark på 1600-tallet. Hagen setter lys på dette mørke mørke kapitlet i norsk historie.

Hagen er historiker og har skrevet en rekke artikler og kronikker om hekseforfølgelsene i Norge og Europa.

Heftet er engelsk oversettelse av Samer er trollmenn i norsk historie – trolldomsforfølgelsene av samer (2005).

At the court session in Vadsø in February 1692, the noaidi and reindeer-herding Sami Anders Poulsen – Poala-Ánde – from Utsjok-Varanger was sentenced to death and to be «burned alive at the stake» for having «practiced the wicked and ungodly art of sorcery». The trial of Poulsen is the last serious legal proceeding for witchcraft among the many noaidi cases of Sami in Finnmark in the 1600s. This is the dark chapter in Norwegian and Sami history examined by Rune Blix Hagen in this account.

ISBN: 978-82-8263-114-3. CálliidLágádus, 2012. 140.-

Bårjås 2012: Iellemvuoge – boatsojæládus, varresvuohta ja dutkametihkka / Livsmønster – reindrift, helse og forskningsetikk

Bårjås 2012 - forside jpgBårjås er et populærvitenskapelig tidsskrift utgitt av det lulesamiske senteret Árran på Drag i Tysfjord. Tidsskriftet er gitt ut siden 1999, og kommer med ett nummer i året.

Årets Bårjås omhandler tre hovedtemaer; reindrift, helse og forskningsetikk. Redaktører er Lars Magne Andreassen og Line Merete Skarvik. I årets Bårjås-utgave er femti prosent av artiklene trykt med parallell norsk/svensk og lulesamisk tekst.

ISBN: 978-82-7943-043-8. Báhko, 2012.110.-  ( kan bestilles fra Árran – lulesamisk senter.)

Knut Harry Sivertsen: Historier rundt kaffebålet / Subttsasa dållågáttes – Det hendte i fjellene 2/Dáhpáhusa váren 2

Forside-Historier-rundt-kafDen pitesamiske forfatteren Knut Harry Sivertsen har lansert boka Historier rundt kaffebålet / Subttsasa dållågáttes. Sivertsen har her skrevet ned historier fra hjemtraktene sine – det pitesamiske område i Norge. Den inneholder både Sivertsens egne og historier han har blitt fortalt av andre. Hans levende fortellerstil bygger videre på gamle muntlige fortellertradisjoner.

Boka har parallell norsk og lulesamisk tekst, og er en frittstående oppfølger av Det hendte i fjellene (2009).

ISBN: 978-82-7943-044-5. Báhko, 2012. 200.- (kan bestilles fra Árran – lulesamisk senter.)