Magne Skåden: TomArentis lea vuoiŋŋasváddu

TomAnrentisHjerneskadde TomArent er den eneste i boka som har navn. Selv om han er bokas hovedperson, kommer han ikke til med egne tanker og følelser. Han har ikke et forståelig språk. Likevel er det han som påvirker de andre til ord og handlinger – og til ettertanker. Boka har et aktuelt tema. Hvordan håndterer man at noen skiller seg ut fra mengden, fra de fleste andre? Bokas forfatter, Magne Skåden, er selv hjerneskadet.

For barn i alderen 6-12 år. Nordsamisk tekst. Boka er også gitt ut på norsk: TomArent har hjerneskade.

ISBN: 978-82-9197-354-8. Skániid girjie, 2012. 190.- (haugenbok.no eller bokkilden.no)

Johan Turi: An Account of The Sami

AnAccountOfJohan Turis kjente bok om samene Muitalus sámiid birra har nå kommet i ny engelsk oversettelse. Thomas A. DuBois har oversatt og redigert innholdet. Boka hadde 100-års jublileum i 2010.

The year 2010 marked the one-hundredth anniversary of the first publication of Johan Turi’s Muitalus samiid birra (An Account of the Sami), the first secular book ever published in Sami language. Turi’s book is a classic of Sami literature and cultural history. It provides fascinating insights into Sami traditional practices, from reindeer husbandry to hunting and trapping, to childbirth, healing, courtship and song. Turi’s Account provides a unique glimpse of turn-of-the-twentieth-century Sami life, and provides fascinating points of comparison with the writings of other indigenous authors from other parts of the world.

The translation is the work of Thomas A. DuBois. Also included in the present edition are exemplars of Turi’s artwork. Together they reveal Turi’s claim not only to the title of «first author of the Sami» but also «first multi-media artist» and «first researcher.»

ISBN: 978-82-8263-063-4. CálliidLágádus, 2012. 221 s. 395.-

Magne Skåden: TomArent har hjerneskade

Tom ArentHjerneskadde TomArent er den eneste i boka som har navn. Selv om han er bokas hovedperson, kommer han ikke til med egne tanker og følelser. Han har ikke et forståelig språk. Likevel er det han som påvirker de andre til ord og handlinger – og til ettertanker. Boka har et aktuelt tema. Hvordan håndterer man at noen skiller seg ut fra mengden, fra de fleste andre? Bokas forfatter, Magne domantrener Skåden, er selv hjerneskadet. Beregnet for barn i alderen 6-12 år. Boka er også gitt ut på nordsamisk.

ISBN: 978-82-9197-353-1. Skániid Girjie, 2012. 190.- (kan bestilles fra bl.a. haugenbok.no og bokkilden.no)

Thomas Marainen: Háldi lonuhus

Háldi lonuhus (Byttingen) er et eventyr om to gutter, Biehte og Nilsa, som drar ut for å lete etter reinhorn til faren som lager knivslirer. Langt hjemmefra møter guttene to underjordiske som tar dem. Biehte har en sølvknapp, men Nilsa har ingen..

Thomas Marainens tredje barnebok. Marainen er duodjiutøver, joiker og forfatter fra Soppero. Illustrert av Aino Hivand. Aldersgruppe: 10-15 år.

Girji lea guovtti gándda, Biehte ja Nilssa, birra. Soai leaba ohcamin čorvviid áhččaseaskka, gii lea duojár. Guhkkin meahcis deaivaba guokte hálddi. Hálddit váldiba gánddaid gitta. Biehtes lea silbaboallu, Nilssas fas ii leat…

Thomas Marainena goalmmát mánáidgirjji. Marainen lea duojár, juoigi ja čálli. Aino Hivand lea ráhkadan girjái. Girji heive 10-jahkásaš mánáide ja sidjiide geat leat boarrasat.

ISBN: 978-82-7374-140-0. Davvi girji, 2012. 56 s. 195.- (kan også kjøpes gjennom bl.a. haugenbok.no)