Alf Prøysen: Gihcci mii máhtii lohkat logi rádjái

Gihcci mii máhtii lohkat logi rádjái (Geitekillingen som kunne telle til ti) er en kjent fortelling skrevet av Alf Prøysen. Fortellingen er oversatt til nordsamisk og illustrert av Liisa Helander. Boka har  tegnspråkillustrasjoner som hjelp og motivasjon for voksne som ønsker å bruke tegn- og kroppsspråk når de leser eventyret sammen med barn.

Gihcci mii máhtii lohkat logi rádjái lea máinnas maid Alf Prøysen lea čállán. Mii leat heivehan máidnasa davvisámegillii, ja sárgon dása sámeivnnat govaid. Girjái leat maid bidjan veahkkegiela-mearkkaid nu ahte movttiidahtášii olbmuid lohkat girjji mánáide geat dárbbašit veahkkegiela. Sárgosat: Liisa Helander.

ISBN: 978-82-8263-065-8. ČálliidLágádus, 2012. 120.-