Ellen Anne Sara Gaup: Niillas ja Báktestálu noaidelávži

Niillas ja Báktestálu noaidelávži ( Niillas og Bergtrollets magiske reim)  er en eventyrlig fortelling for barn skrevet av Ellen Anne Sara Gaup. Fortellingen starter med at Niillas leter etter den mørke simla si. Da han finner den oppdager han at en av føttene til simla er hovnet. Niillas lurer på hvordan han skal helberede foten. Mihkkal-Biijá, som vet og kan mer enn andre, kommer på besøk. Hun forteller at Bergtrollet har en magisk reim som kan helberede. Men hvordan skal Niillas få tak i reimen? Bergtrollet er stort, farlig og sterk.  Malle Remmel har illustrert boka som også har parallelltekst på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Aldersgruppe: 6-9 år.

Niillas ja Báktestálu noaidelávži lea mánáidgirji man Ellen Anne Sara Gaup lea čállán. Muitalus álggahuvvo dainna go Niillas ohcá iežas láhppon muzetálddu. Go gávdná dan, de fuomáša das lea juolgi bohtanan. Niillas smiehttagoahtá mo galggašii dálkkodit álddu juolggi. Mihkkal-Biijá áhkku, gii diehtá ja máhttá eanet go earát, boahtá guossái. Son muitala ahte Báktestálus lea noaidelávži mii sáhttá dálkkodit. Muhto mo galgá Niillas fidnet lávžži? Stállu lea stuoris, issoras ja gievra.

ISBN: 978-82-7374-627-6. Davvi girji, 2012. 112 s. 175.- (kan også kjøpes gjennom bl. a. haugenbok.no)

Sáivu (CD-ROM)

Sáivu er et spill basert på samisk kultur. Spillet følger de 8 samiske årstidene, med en utfordring for hver årstid. Klarer du utfordringen får du en gave som du kan ofre til offersteinen når du vil gå videre til neste årstid. For en del av utfordringene vil du ha nytte av å spille forskjellige hjelpespill først, – for eksempel kan du prøve joikememory for å lære de ulike joikene, eller du kan høre på eventyr om hva som skal til for å bekjempe de overnaturlige.

Sáivu lea spilla mas sámi kultuvra lea vuođđun. Spilla doalvu du sámi gávcci jahkeáigodaga čađa, ja juohke áigodagas lea sierra hástalus. Jus nagodat hástalusa, de oaččut skeaŋkka maid sáhtát oaffaruššat sieidái go háliidat joatkit boahtte jahkeáigodahkii. Muhtun hástalusaide soaittát dárbbašit veahki, de lea ávkkálaš spillet daid iešguđetlágan veahkkespillaid álggos, – ovdamearkka dihte sáhtát geahččalit juoiganmuitospilla, das oahpat luđiid. Dahje sáhtát guldait máidnasiid ja oahppat mot balddonasaid galggat časkit.

Minimedia, 2012. 1 CD-ROM. 299.- (kan også kjøpes gjennom karabok.no)