Heather Amry: Mu vuosttaš duhat sani

Bilde-ordbok på nordsamisk. Boka inneholder tusen enkle ord med tilhørende illustrasjoner som viser ordenes betydning i praksis. Ordene er delt inn etter emne. Med stikkordregister. Boka vil derfor passe godt for barn og for de som lærer seg nordsamisk. Det er også en stimulerende bildebok for dem som ikke kan lese, og en levende kilde for nybegynnere når de skal finne ut hvorledes ord skal skrives. Illustrert av Stephen Cartwright. 2. oppl.

Mu vuosttaš duhát sáni lea mánáide sátnebumbá. Girjjis leat beaivválaš sánit mat mánáide leat áigeguovdilat go leat oahpahallamen giela. Girji lea  dainna lágiin ahte govaid geahčadettiin lea álki ságastallat dáhpáhusaid birra, go stuorra ivdnegovain leat ollu detáljat. Dasto leat unnit govat main lea teaksta vuolde. Girji heive ge bures sihke mánáide vuollil skuvlaagi ja maiddá stuoribuidda geat leat hárjehallamen lohkat. Girjjis leat somás tevnnegat mat geasuhit unnimusaid. Girji addá sihke váhnemiidda ja oahppaheddjiide somás ja oahpalaš bottuid ovttas mánáiguin.

Lulesamisk versjon: Muv vuostasj tuvsán bágo (2011)

Sørsamisk versjon: Mov voestes 1000 baakoeh (2011)

ISBN: 978-82- 513-0138-1. Fonna forl, 2011. 63 s. 180.- (kan kjøpes gjennom bl.a. haugenbok.no)

Whispering treasures – an anthology

Whispering Treasures er en samisk skjønnlitterær antologi i engelsk språkdrakt. Tekstene gir et bilde av et samfunn i endring der man må forholde seg til modernisering og trykket fra storsamfunnet, men også til en virkelighetsforståelse som holdes levende av en rik fortellertradisjon basert på myter og magi. Forfatterne som er representert er blant andre Kirste Paltto, Kerttu Vuolab, Jovnna Ande Vest, Inga Ravdna Eira og Sara Margrethe Oskal. Paperback.

Whispering Treasures  is a literary anthology.  The texts depict a picture of a changing society, where one has to cope with modernization and pressure from the main society on the one hand; and a reality kept alive by a rich oral tradition based on myths and magic. Paperback.

ISBN: 9788273748690 . Davvi girji, 2012. 120 s. 175.- (kan kjøpes fra bl.a. haugenbok.no og bokkilden.no)

Kajsa Kuoljok: Samiska växter i Laponia = : Sáme sjatto Laponian = Sámi šattut Laponias

Böcker om och från Sápmi - Djur & Natur - Samiska växter i Laponia

Här får du bland annat veta mer om nyttjande av örter, bär, skohö och fiskesjöar i världsarvet Laponia. Skriften är på svenska, lule- och nordsamiska och är tänkt att även kunna användas som undervisningsmaterial i åldersgruppen 10-12 år. Boken innehåller fotografier men också teckningar som barn på Jokkmokks sameskola bidragit med. «Samiska växter i Laponia» har sin bakgrund i projektet «Traditionell ekologisk kunskap om markanvändning i Laponia» som Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum drivit mellan åren 2008-2011.

ISBN 978-91-87636-21-9 (korr.). Jokkmokk : Ájtte, 2012. (Småskrifter från Ájtte 8). SEK 99:-. Kan köpas från Ájttes webbshop.

Sigmunn Salamonsen: Njoalve Niillas

Huskatten Niillas er ikke som andre katter. De bruker å jakte mus, leke og klatre i trær. Men Niillas er lat – gørrlat. Han virker å være den lateste katta som finnes. Han gjør ingen verdens ting – bortsett fra å spise og sove. Derfor kaller de andre dyrene på gården han for Njoalve Niillas, noe han liker svært dårlig. En dag bestemmer han seg for at han ikke tåler mer og bestemmer seg for å rette opp sitt dårlige rykte i flokken. Slutten blir ikke helt som han hadde tenkt seg. Passer for aldersgruppen 3-9 år.

Oversatt til nordsamisk av Tor Magne Berg og Rolf Olsen. Boka er også utgitt på norsk, lulesamisk, sørsamisk og russisk. Skrevet og illustrert av Lofotbonden Sigmunn Salamonsen.

Dálu bussá Niillas ii leat nugo bussát lávejit leat. Eará bussáthan lávejit sáhpániid bivdit, duhkoraddat ja gakcut muoraide. Muhto Niillas lea láiki – gužžaláiki! Son vissa lea gal láikkimus bussá mii leažžá. Son ii gille báljo ii maidege – earágo borrat ja oaddit. Danne buot dálu eará eallit gohcoditge su dušše Njoalve Niillasin ja dan nammii Niillas ii ollenge bures liiko. De muhtun beaivvi Niillas mearrida ahte dál ii de gierdda šat eambbo. Cuovo mo son doaru beasadaddá heajos beaggimis, ja dange doaru loahppa ii šaddan aiddo nu mo son álggus livccii jurddašan.

Signerte bøker på kjøpesenter (NRK Sápmi, 21.12.2011)

Norsk versjon: Trege Trygve

Lulesamisk versjon: Suobjjås suobjjå

Sørsamisk versjon: Stabnjoeh Trgyve

ISBN: 978 82 7810-017-2. Sentralforl., 2011. 27 s. 149.- (kan kjøpes fra bl.a. haugenbok.no og bokkilden.no)

Astrid Lindgren: Manne aaj sïjhtem skuvlem vaedtsedh

Astrid Lindgrens barnebok Jag vill också gå i skolan på sørsamisk oversettelse. Jeg vil også gå på skolen, sier Leena som er fem år. Hun forsøker å late som om hun har en egen frøken. En morgen får hun være med storebror Piere på skolen og får oppleve en skoledag som viser både å være spennende og litt kjedelig. Boken er oversatt til sørsamisk av Siri Kappfjell Päiviö. For barn i alderen 3-7 år.

Norsk versjon: Jeg vil også gå på skolen

ISBN: 978-82-7601-208-8. Iđut, 2012. 32 s. 199.- (kan også kjøpes av bl.a. haugenbok.no)

Astrid Lindgren: Manne aaj åerpenem sïjhtem

Astrid Lindgrens barnebok Jag vill också ha ett syskon på sørsamisk. Piere ønsker seg en søster eller bror. Men det ble ikke helt som tenkt da han får en søster. Hun bare skriker og skriker og  Piere er redd for at foreldrene er mer glad i lillesøsteren Leena enn i ham. Han angrer litt på at han ønsket seg søsken…

Illustrert av Ilon Wikland. Oversatt til sørsamisk av Eli Oddbjørg Kappfjell. For barn i aldreren 3-7 år.

Norsk versjon: Jeg vil også ha et søsken

ISBN: 978-82-7601-207-1. Iđut, 2012. 32 s. 199.- (kan også kjøpes gjennom bl. a. haugenbok.no)

Astrid Lindgren: Im sïjhth åarajidh!

Astrid Lindgrens barnebok Jag vill inte gå och lägga mig!  på sørsamisk. Hver kveld når femåringen Laara  skal gå til sengs, er det et forskrekkelig liv. Han vil ikke gå og legge seg! En kveld får han låne noen merkelige briller hos sin tante, og da ser han mange merkelige ting. Han skjønner selv at alle unger faktisk må sove når det er kveld. Illustrert av Ilon Wikland. Oversatt til sørsamisk av Siri Kappfjell Päiviö. For barn i alderen 3-7 år.

Norsk versjon: Jeg vil ikke gå å legge meg!

ISBN: 978-82-7601-206-4. Iđut, 2012. 30 s. 199.- (kan også kjøpes gjennom bl. a. haugenbok.no)

Spilddis bivlii – muohta- ja dálvesániid/snø- og vinterord i utvalg

Spilddis bivlli  (fra frost til barmark ) inneholder de viktigste ordene om snø og vinter på samisk. Totalt 151 snø– og vinterord i utvalg.  Ordene er oversatt og forklart på norsk og finsk. Den er beregnet for å ha med på tur, så den er trykket på papir som tåler snø og vann og får plass i jakkelomma. Sverre Porsanger er redaktør og Jill Anne Aslaksen er illustratør. 2 oppl. Heftet ble gitt ut første gang i 2006.

Girjjážis leat cohkkejuvvon 151 muohta- ja dálvesánit. Spilddis bivlii mearkkaša vuosttas buollašis bivlii  ja sisttisdoallá deháleamos sániid muohttaga ja dálvvi birra sámegillii. Sánit leat jorgaluvvon ja cilgejuvvon dárogillii ja suomagillii. Dat lea deaddiluvvon báhpárii mii lea sihke muohta- ja cáhce- jiehkki ja šiehttá ohcii dahje jáhkkalupmii.

ISBN: 978-82-303-1974-1. Tana språksenter, 2011. 100.- (kan også bestilles gjennom karabok.no)

Ellen Anne Sara Gaup: Niillas ja Báktestálu noaidelávži

Niillas ja Báktestálu noaidelávži ( Niillas og Bergtrollets magiske reim)  er en eventyrlig fortelling for barn skrevet av Ellen Anne Sara Gaup. Fortellingen starter med at Niillas leter etter den mørke simla si. Da han finner den oppdager han at en av føttene til simla er hovnet. Niillas lurer på hvordan han skal helberede foten. Mihkkal-Biijá, som vet og kan mer enn andre, kommer på besøk. Hun forteller at Bergtrollet har en magisk reim som kan helberede. Men hvordan skal Niillas få tak i reimen? Bergtrollet er stort, farlig og sterk.  Malle Remmel har illustrert boka som også har parallelltekst på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Aldersgruppe: 6-9 år.

Niillas ja Báktestálu noaidelávži lea mánáidgirji man Ellen Anne Sara Gaup lea čállán. Muitalus álggahuvvo dainna go Niillas ohcá iežas láhppon muzetálddu. Go gávdná dan, de fuomáša das lea juolgi bohtanan. Niillas smiehttagoahtá mo galggašii dálkkodit álddu juolggi. Mihkkal-Biijá áhkku, gii diehtá ja máhttá eanet go earát, boahtá guossái. Son muitala ahte Báktestálus lea noaidelávži mii sáhttá dálkkodit. Muhto mo galgá Niillas fidnet lávžži? Stállu lea stuoris, issoras ja gievra.

ISBN: 978-82-7374-627-6. Davvi girji, 2012. 112 s. 175.- (kan også kjøpes gjennom bl. a. haugenbok.no)

Sáivu (CD-ROM)

Sáivu er et spill basert på samisk kultur. Spillet følger de 8 samiske årstidene, med en utfordring for hver årstid. Klarer du utfordringen får du en gave som du kan ofre til offersteinen når du vil gå videre til neste årstid. For en del av utfordringene vil du ha nytte av å spille forskjellige hjelpespill først, – for eksempel kan du prøve joikememory for å lære de ulike joikene, eller du kan høre på eventyr om hva som skal til for å bekjempe de overnaturlige.

Sáivu lea spilla mas sámi kultuvra lea vuođđun. Spilla doalvu du sámi gávcci jahkeáigodaga čađa, ja juohke áigodagas lea sierra hástalus. Jus nagodat hástalusa, de oaččut skeaŋkka maid sáhtát oaffaruššat sieidái go háliidat joatkit boahtte jahkeáigodahkii. Muhtun hástalusaide soaittát dárbbašit veahki, de lea ávkkálaš spillet daid iešguđetlágan veahkkespillaid álggos, – ovdamearkka dihte sáhtát geahččalit juoiganmuitospilla, das oahpat luđiid. Dahje sáhtát guldait máidnasiid ja oahppat mot balddonasaid galggat časkit.

Minimedia, 2012. 1 CD-ROM. 299.- (kan også kjøpes gjennom karabok.no)