Anne Pavval: Sagan om Buolla

Sagan om BuollaAnne Pavval berättar om den lilla renskötarpojken Nils Johan och hans två bästa vänner, tamhärken Buolla och hunden Jojo. Handlingen utspelar sig i norra Sverige, där Nils Johan bor med sin familj. Man får följa vännerna under de olika årstiderna och vara med i arbetet med renskötseln. Boken är illustrerad med vackra akvareller av Torbjörn Sandling och Margaretha Dahl Sandling.

ISBN 978-91-979574-0-3. Varda, 2011. 47 s. SEK 240:- (kan köpas genom Ájttes webbshop)

Samiske tall forteller 4 – kommentert statistikk 2011/Sámi logut muitalit 4 – čielggaduvvon sámi statistihkka 2011

Samisk tall forteller 4 er den fjerde i rekken av rapporter som faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut årlig. Rapporten skal bidra til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet.

Temaer i Samiske tall forteller 4 er den alvorlige nedgangen for faget samisk som andrespråk i norske skoler, miljø- og ressursforvaltningen i de samiske områdene, den samiskrelaterte doktorgradsproduksjonen ved Universitetet i Tromsø, samisk statistikk i et kjønnsperspektiv og Sametingets bevilgninger til kulturformål i perioden 2006-2010. Norsk og nordsamisk tekst.

Samiske tall forteller 4 – kommentert statistikk 2011 (elektronisk versjon)

ISBN: 978-82-7367-029-8. Sámi allaskuvla, 2011. 133 s. (norsk)/141 s. (nordsamisk)