John Erling Utsi: Cugo

Barnboken Cugo är skriven på nordsamiska av John Erling Utsi och illustrerad av Maria Beskow. Boken handlar om hundvalpen Cugo som har sprungit bort, och barnen Ánne och Biehtár som ger sig ut för att leta reda på honom. Sökandet leder till ett riktigt äventyr då de på vägen stöter på olika väsen från den samiska folktron. Cugo har tidigare gått som radioföljetong med interaktiv webbplats på UR (www.ur.se/cugu). Boken riktar sig till barn i åldern 6-9 år.

ISBN 978-91-89196-53-7. Podium, 2011. 48 s.  115:- Kan köpas från Bokus (eller hos cdon.no NOK 99.-)

Márgget Rávdná Smuk og Jane Juuso: Heasta

Isak Saba-senteret har gitt ut den første samiskspråklige hesteboka. I boka kan man lese om hesten, hvordan man steller den, forskjellige gangarter, betegnelser og hesteraser. Gjennom tekst og bilder blir forskjellige bruksmåter presentert. I boka lærer man blant annet hestetermer på samisk. Nordsamisk tekst.

Isak Saba guovddáš lea almmuhan vuosttaš sámegielat heastagirjji. Girji muitala heastta birra; mo heastta dikšu, heastta lihkadanvuogit, namahusat ja heastanálit. Girjjis čilget sihke govain ja teavsttain iešguđetlágan doaimmaid, ja muhtun geavahanvugiid. Dán girjjis oahppá erret eará heastadoahpagiid sámegillii.

ISBN: 9788299724265. Isak Saba Guovddás, 2011. 200.- (kan også kjøpes gjennom karabok.no)

Maren Uthaug: Same shit

Maren Uthaug følger opp sin store suksess fra 2010 – Det er gøy å være same – med satirebok nummer 2 – Same shit. I denne boka får samiske politikere, kunstnere, musikere og andre kjentfolk visstnok enda større medfart enn i den forrige. Også for denne utgivelsen er Mona Solbakk  redaktør og viktig inspirasjonskilde for Maren. Maren bor i København, Mona i Tromsø.

Boka er også utgitt i nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk versjon. 

  Møter samehets med samesatire  (Aftenposten 01.12.11 )

Hylende morsomt: «Same skiten» (Ságat 09.12.11)

Nordsamisk versjon: Ságeris Ságat (2011)

Lulesamisk versjon: Tjalluhis Sága  (2012)

Sørsamisk versjon: Berkelen Saernieh (2012)

ISBN: 978-8263-066-5.ČálliidLágádus, 2011. 170.- (kan også kjøpes fra haugenbok.no)

Maren Uthaug: Ságeris ságat

Maren Uthaug følger opp sin store suksess fra 2010 – Ságer somá leat sápmelažžanmed satirebok nummer 2 Ságeris ságat. I denne boka får samiske politikere, kunstnere, musikere og andre kjentfolk visstnok enda større medfart enn i den forrige. Også for denne utgivelsen er Mona Solbakk  redaktør og viktig inspirasjonskilde for Maren. Maren bor i København, Mona i Tromsø. Begge har røtter i Tana. Boka har nordsamisk tekst. Den norske utgaven av boka heter Same shit. Boka vil også bli gitt ut i en lulesamisk og en sørsamisk versjon før jul.

På lanseringa av boka i Oslo 23. november kunne redaktør Mona Solbakk fortelle at Ságer somá leat sápmelažžan (Det er gøy å være same) er den tredje mest solgte boka i Sápmi, så det er tydelig at Uthaugs satiriske strek har slått an.

ISBN: 978-8263-066-5.ČálliidLágádus, 2011. 170.- (kan også kjøpes fra haugenbok.no)

Johan Turi: Min bok om samene

Endelig har Johan Turis kjente klassiker Muitalus sámiid birra fra 1910 kommet ut på norsk, 101 år etter at den først utkom på nordsamisk og dansk.  Den er kjent som den første samiskspråklige boka skrevet av en same og  er oversatt til tysk, svensk, engelsk, fransk, finsk, ungarsk, italiensk og japansk. Boka er oversatt til norsk språkdrakt av Harald O. Lindbach.

Johan Turi var født i Kautokeino i 1854, men flyttet med familien til Sverige på 1870-tallet. Flyttingen var et resultat av grensestengningen mellom Norge og Finland, som førte til at norsk rein ikke lenger fikk bruke tidligere vinterbeiter i Finland. Grensestengningen var en av årsakene til Kautokeino-opprøret i 1852, der Johan Turis far stod på motsatt side av opprørerne. Boka har et eget kapittel om opprøret og skjebnen til de som tilbrakte mange år i fengsel.

Her skildres reindriftssamenes liv på begynnelsen av 1900-tallet med utgangspunkt i den frodige muntlige beretterkunsten blant samene. Den gir verdifulle innblikk i samiske skikker, jakt, tro, sagn og fortellinger, joik og folkemedisin. Boka inneholder også flotte illustrasjoner av Turi selv. Muitalus samiid birra ble til gjennom et unikt samarbeidsprosjekt mellom Turi og den danske kunstneren og folkelivsforskeren Emilie Demant som var den som oppmuntret han til å skrive boka. Emilie oversatte Johans tekst til dansk.  Gruvedirektør Hjalmar Lundbohm ved LKAB finansierte utgivelsen av boka.

Min bok til samene er norsk oversettelse av den versjonen av Muitalus Sámiid birra som ble gitt ut i praktutgave av ČálliidLágádus i 2010, i forbindelse med 100-markeringen av bokens utgivelse. Forord er skrevet av Harald Gaski.

ISBN: 978-82-8263-062-7. ČálliidLágádus, 2011. 395.- (kan også kjøpes gjennom haugenbok.no)

John Henrik Mienna: Oadnalit fas (CD)

Oaidnalit fas (Vi ses igjen) er John Henrik Miennas debutplate produsert av Roger Ludvigsen og inneholder variert musikk i grenselandet mellom pop, vise, rock og blues. Åtte av låtene er nye, komponert av hans musikervenner, mens han selv har skrevet alle tekstene. Resten er ”gamle” låter som andre har gjort og som John Henrik har oversatt til samisk. Tekstene forteller om artistens opplevelser og tanker om livet, gleder og vanskeligheter men samtidig om et håp for fremtiden.

Oaidnalit fas lea John Henrik Mienna vuosttas CD ja skearrus lea mánggalágan musihkka seaguhuvvon gaskkal pop, lávlun, rock ja blues. Roger Ludvigsen lea buvttadan dan ja John Henrik lea cállán gávcci odda teavstta masa su musihkar ustibat leat dahkan odda šuonja ja loahppa njeallje leat boares šuonjat maid earát leat dahkan ja maid son lea jorgalan sámegilli. Su teavsttat muitalit veaháš su eallinvásáhusaid birra, iluid ja váttisvuodaid muhto maiddái doaivaga birra.

DAT-59, DAT, 2011. 1 CD (kan kjøpes fra bl.a. cdon.com)

Øistein Olsen: Livet på vidda – en dramatisk fortelling om en reingjeters liv

I romanen  Livet på vidda følger vi reingjeterne i en siida (reinby) i Sør-Varanger i Finnmark før og etter krigen. Hovedpersonen er Anders Bigga som er en flink, tøff og hardfør reingjeter, men også ydmyk og en god kamerat. Han er en dyktig og bestemt siida-leder. Romanen skildrer hverdagen til en reingjeter og hvordan vanskeligheter takles når de oppstår. Romanen er krydret med mange humoristiske innslag.

Livet på vidda ( Eallin duoddaris) girji muitala mo lea leat boazovázzin, makkár barggut sus leat ja mo son hálddaša daid go váttisvuođat čuožžilit. Girjjis muitaluvvo muhtun siidda boazovázziid birra Mátta-Várjjaga guovvlus, Finnmárkkus, ovdal ja maŋŋil soađi. Váldopersovdna lea Anders Bigga. Son lea ábas, roastilis ja garra guođoheaddji, muhtho maiddái vuollegaš ja buorre skibir. Son lea čeahpes ja árjjalaš siidanjunuš. Girjji govven boazovázzi eallima. Smávva somás muitalusažat leat dagahan girjji eambbo gelddolažžan.

ISBN: 9788273747921. Davvi girji, 2011. 160 s. 220.- (kan bl.a. kjøpes fra haugenbok.no)

Biret Rávdná Leammuid: Nihkolii cohkalii niibelahki

Nihkolii čohkalii niibelahki ( Nihkolii spikket en halv kniv) er en barnebok med fotobilder skrevet i brevform. Ei jente skriver brev til sin døde bestefar. I brevet forteller hun hvordan hun har hatt det etter at bestefaren døde. Hun minnes han med glede og savner han.  De hadde så mange hemmeligheter. Regla Nihkolii cohkalii niibelahki  er en av disse som bare hun og bestefaren forsto. Hun skriver om hvordan det var den dagen da han døde og at hun ikke hadde lyst til se ham i kista på begravelsesdagen.

Leammuid Biret Rávdná selv laget illustrasjonene. Beregnet for aldersgruppen 10-12 år. Nordsamisk tekst.

Nihkolii čohkalii niibelahki lea mánáidgirjji govvaguin ja lea čállán reivehámis. Nieida, gii lea girjji váldopersovdna, čállá reivve jápmán áddjásis. Reivestis muitala nieida mo su dilli lea šaddan maŋŋil go áddjá jámii. Son muittaša ádjá iluin. Sudnos geain ledje nu ollu čiegusvuođat. » Nihkolii čohkalii niibelahki » lei okta dain. Dán hoahkama áddiiga dušše soai ádjáin. Son muitalii áddjái ahte son váillaha su.Nieida čállá áddjái mo lei dan beaivvi go áddjá jámii ja ahte son ii hálidan geahččat ádjá hávdádanbeaivvi.

Leammuid Biret Rávdná ieš ráhkadan govaid ja olggoža girjái. Ulbmiljoavku lea 10-12 jagi boaris.

ISBN: 978-82-7374-559-0. Davvi Girji, 2011. 40 s. 175.- (kan bestilles fra bl.a. haugenbok.no)

Roy Andersen: Redningsmenn og lykkejegere – norske pionerer i Alaska

I 1898 seilte dampskipet «Manitoban» fra Alta med 113 nordmenn om bord. De fleste var samer eller kvener, og med seg hadde de 500 reinsdyr. Formålet med The Yukon Relief Expedition var i første omgang å få fraktet livsnødvendige forsyninger til de mange gullgraverne som var isolert i Alaskas villmark. På sikt var tanken å lære eksimobefolkningen tamreindrift og dermed sikre den et nytt levebrød.
Ved Nome fant flere av ekspedisjonsmedlemmene selv gull, og enkelte ble millionærer. En av dem reddet byen fra en difteriepidemi. Hundeløpet Iditarot er til minne om ham. Boken er illustrert med unike fotografier fra samtiden.

Boken er nominert til Brageprisen 2011 i kategorien saksprosa.

 ISBN: 978-82-03-29194-4. Aschehoug, 2011. 364 s. 399.-