Ardis Ronte Eriksen: Sápmái go? – samisk fremmedspråk 1 – VG1

Lærebok i nordsamisk som fremmedspråk for videregående skole. Inneholder lesestykker, oppgaver, ordliste og språklære. I boken fins også dikt, joike- og sangtekster. Med boken følger to CD-er som inneholder lesestykkene og diktene innlest av personer med ulike dialekter, samt elleve spor med samisk musikk.

ISBN 978-82-7601-199-9. Idut, 2011. Bok 160 s. + 2 CD’er. 349.- (kan også kjøpes gjennom haugenbok.no)