Gollevuokta

Gullhår er et engelsk folkeeventyr utgitt på mange språk. Guollevuokta er en nordsamisk oversettelse. Boka har hjelpepråkillustrasjoner for å motivere voksne til å bruke tegn- og kroppsspråk når de leser boka sammen med barna. Oversatt til nordsamisk av  Anne Dagmar Biti Mikalsen ja Kirsten Wirkola.

Gollevuokta lea eŋgelas álbmotmáinnas mii lea ilbman olu máilmmi gielaide. Girjái leat maid bidjan veahkkegiela-mearkkaid nu ahte lea veahkkin ja movttidahtiin dihtii olbmuid mánáid- birrasis geavahit veahkkegiela go lohket girjji mánáiguin.

ISBN: 978-82-8263-022-1. CállidLágádus, 2011. 190.-

Aage Solbakk: Nuoraidskuvla Historjá 3 – Oarjemáilbmi/Eurohpá 1700-logu rájes

Den tredje av tre historiebøker beregnet for ungdomstrinnet i serien Sápmi & málbmi. Bøkene er laget etter Kunnskapsløftets nye læreplaner. Boka skildrer Vestens og Europas historie fra 1700-tallet og fram til i dag. I tilegg til hovedtekstene finnes også fortellinger, bilder og kart. Det er laget tidslinjer, spørsmål og arbeidsoppgaver etter hvert kapittel. Hovedkapitlene: revolusjonstiden; Norge, Sverige og nasjonalismen; kolonismen og imperialismen; nødsårene i Europa og tiden etter 1945.  Nordsamisk tekst.

Dát lea goalmmát historjágirji, golmma girjjis, nuoraidskuvlla várás čállojuvvon ođđa oahppoplána ja máhttoloktema vuođul. Oahppogirji govve oarjemáilmmi/Eurohpá historjjá 1700- logu rájes.

ISBN: 978-82-8263-009-2. CálliidLágádus, 2011. 185 s. 250.-