Inger-Mari Aikio-Arianaick: Čáhcerávgga gazza

Ima Aikio-Arianaick’s nye barnebok Čáhcerávgga gazza (Draugens klo) er en spennende fortelling om den langhårete Áilu som overvinner sin redsel og våger å knytte vennskapsbånd med draugen, himmeldraugen og istrollene. 

Fortellingen knytter sammen gamle beretninger med livet til dagens unge som blant annet preges av heavy-rock og trampoline. Slik kan barna lettere identifisere seg med Áilu. Boka visker fantasifullt ut grensen som folk ofte setter mellom fortelling og eventyr: fortelling er sann hendelse og eventyr ikke. Seija Harlin har illustrert boken. Nordsamisk tekst.

Ima Aikio-Arianaick cállin ođđa mánáidgirji Čáhcerávgga gazza lea gelddolaš muitalus guhkesvuovttat Áillus, gii vuoitá balus ja duostá catnat ustitvuoda báttiid cáhcerávggain, albmerávggain ja jieknjastáluiguin.

Muitalus catná oktii dološ máidnasa dálá mánáid eallimii, masa gullet heavy-rock ja trampoliidna. Nu mánát sáhttet identifiseret iezaset álkibut Áilluin. Girji sihkku hutkájit eret rájá, maid eará álbmogat mángii sárgot muitalusa ja máidnasa gaskii: muitalus lea duohta fearán ja máinnas fas ii. Girjji govaid lea dahkan Seija Harlin.

ISBN: 978-82-90625-64-6, DAT, 2011. 47 s. 150.-

Gunvor Guttorm: Duodjáris duojárat – duddjon ealiha duodjedigaštallama

Artikkelsamlingen tar for seg duodji (samisk husflid) fra ulike synsvinkler. Hvordan man tolker ordet duodji?  Hvilket innhold som legges i begrepet, påvirker også våre holdninger til duodjien. Boka undersøker hvordan tradisjonell og urfolks kunnskap kommer frem i utøvingen av og debatten om duodji.

Boka er for dem som teoretisk og praktisk jobber med duodji på høgskole- og universitetsnivå. Boka passer også for andre duodjiinteresserte og for dem som fra duodjiens og duodjiutøvingens synsvinkel ønsker å undersøke hva tradisjonell kunnskap, kreativitet og likestilling er. Nordsamisk tekst.

Artihkkalčoakkáldat guorahallá duoji máŋggabealát geahčasta-gain. Mo sáhttá áddet duodji-sáni, ja mo mii áddet duoji, vuolgá das mo mii geahččat dan. Makkár sisdoalu bidjat doahpagii, váikkuha maid min guottuide duodjái. Girji guoráhallá mo árbe- ja álgoálbmotdiehtu boahtá ovdan duddjomis ja duddjoma digaš-tallamis.

Girji lea sidjiide geat barget teorehtalaččat ja praktihkalaččat dujiin allaskuvlla- ja universi-tehtadásis. Girji heive maiddái eará duodjeberošteaddjiide ja sidjiide geat háliidit duoji ja duddjoma geahčastagas guora-hallat mii lea árbediehtu, hutkái-vuohta ja ovttadássásašvuohta.

ISBN: 978-82-7374-815-7. Davvi girji, 2010. 188 s. 240.-

Ville Söderbaum: Dagar i Kautokeino

I diktdagboken Dagar i Kautokeino følger vi dikteren selv i løpet av et år i Kautokeino. Gjennom korte poetiske tekster skildres hans hverdag , personlige tanker og opplevelser her. Temaer er blant andre et forhold, kjærlighet, ensomhet, drømmer, minner, kofter, tradisjoner og endringer, urfolksdefinisjoner og deres baksider. Svensk tekst. Pocketformat.

Ville Söderbaum er fra Uppsala i Sør-Sverige.  Han lærte seg nordsamisk og byttet ut storbyen mot fjellvidder. I 2008 flyttet han til Kautokeino hvor han til daglig arbeider ved Samisk høgskole. Han har tidligere vært engasjert med å lage gode læremidler for opplæring i  nordsamisk språk som 100 nordsamiska verb og Språkspelet. Han har også gitt ut en ungdomsroman sammen med Lotta Willborg Stoor – Köttjuven – i lávvo på Djurgården.

 Cálii girjji Dagar i Kautokeino (NRK)

Ville Söderbaums blogg: Ville.se

ISBN: 978-91-85949-19-9. ETC förlag, 2010. 66 s. Heftet.  49.- (kan kjøpes fra blant annet cdon.no)

Niillas Holmberg & Hildá Länsman: Ima hutkosat (CD)

 Ima hutkosat (Ima’s påhitt) er de unge artistene Niillas Holmberg og Hildá Länsmans CD-debut. Sistnevnte er kjente Ulla Pirttijärvis datter. Albumet har barn som målgruppe. Ima Aikio-Arianaick har skrevet tekstene til alle 12 låtene. De fleste tekstene er tonesatt av de unge artistene selv. Sangene forteller blant annet om en fortørnet ørret, kvelende ting-og-tang fjell og dataspøkelse som overfaller. Ima hutkosat er en selvstendig fortsettelse av Ima ipmašat som kom ut i 2007. Ima Aikio-Arianaick ønsker denne gangen å gi unge talenter plass for å få anledning til utvikles i den samiske musikkverden.

Ima hutkosat lea odda CD, mas Niillas Holmberg ja Hildá Länsman lávluba mánáidlávlagiid. Buot 12 lávlagii teavstta lea cállán Ima Aikio-Arianaick ja nuohtaid leaba bidjan ieza nuorra lávluguovttos. Lávlagat muitalit moaráskan dápmohis, dávvirváris mii hávkada ja dihtorgopmis mii falleha. Ima hutkosat lea iehcanas joatkka Ima ipmašiidda. Ima Aikio-Arianaick muitala, ahte dán vuoro son háliidii addit vejolašvuoda nuorra cehpiide beassat ovddosguvlui sámi musihkkamáilmmis.

Odda CD «Ima hutkosat» (NRK)

DATCD-57. DAT, 2011. 1 CD.

Čieža čáppa – Lávlagat. Sátnevádjasat. Hoahkamat. (CD)

Denne CD’en en del av en serie ved samme navn. På CD´en er det både sanger, regler og ordtak. Den er en lydversjon av læremiddelet Čieža čáppa 1 – Lávlagat. Sátnevádjasat. Hoahkamat som kom ut i 2009.

Serien er et læremiddel som er tilpasset barnehage og småskolen. Læremiddelet er utviklet for å fremme språket og øke ordforrådet. Denne serien finnes også på lule- og sørsamisk. CD’en er gratis for barnehager i Norge med samiskopplæring.

Čieža čáppa 1 lávlagat, hoahkamat ja sátnevádjasat jietnabáttis. Gullá Čieža čáppa oahpponeavvoráidui mánáidgárddiid várás. Gávdno maiddái julev- ja máttasámegillii. Nuvttá norgga mánáidgárddiide.

ISBN: 978-82-7374-775-4. Davvi girji, 2010. 1 CD. 198.-

Sara H. Hætta: Árbedieđut, muittut ja vásáhusat

Boka inneholder fortellinger om jordbrukerens liv i Kautokeino før 2.verdenskrig og er tredelt. Første del forteller om internat-og skoleliv og hva jordbrukeren gjorde for å klare å brødfø familien sin. I andre del fortelles det om de forskjellige gjøremål i de forskjellige årstider. I tredje del får vi høre om barnas lek, påsketradisjoner, giftermål og bryllupsfeiring. Nordsamisk tekst.

Girji muitala dálusámiid eallimis Guovdageainnus ovddeš áiggi, ovdal nuppi máilmmisoađi. Girji lea golmma oasis. Vuosttas oasis muitaluvvo mo lei internáhtas ja skuvllas dan áiggi. Dálusámiid bargguid ja birgevugiid birra, ja mo nagodedje birgejumi háhkat bearrašii. Nuppi oasis čálli joatká čilget maid guđege jagiáiggi ferteje bargat. Goalmmát oasis muitaluvvo ee. mánáid stoahkamiid birra, beassašmeassuid, náitaleami ja heajastaddama birra.

ISBN: 978-82-7374-784-6. Davvi girji, 2010. 240 s. 210.-

Vindenes hus/House of winds/Biekkaid stohpu (DVD)

I denne poetiske dokumentarfilmen forteller forfatter og regisssør Magnar Mikkelsen barnebarnet Tora, som bor i Oslo, om sin sjøsamiske hjembygd med 30 hus og like mange naboer. Hun har hvert år i sitt liv besøkt bestefaren på Veidnes som Mikkelsen kaller Vindenes Hus. Der har han med sitt kamera gjennom åtte år fulgt hverdagene i bygda, og forteller usentimentalt og personlig om en livsform som går til grunne.

Norsk tale og tekst på norsk, nordsamisk og engelsk.

For mer informasjon fra NFI Filmbutikken: Vindenes hus

NFI, 2010. 1 DVD. 58 min. 149.-(NFI Filmbutikken)

Per Ailo Logje: Nålis i kulda / Nállojiekŋa buollašis – fortellinger om gammel og ny reindrift / fearánat dološ ja otná boazodoalus

Boka inneholder sanne historier med  tilknytning til reindriftskulturen, dyreliv og samisk folkeliv er l skildret med innlevelse av Per Ailo Logje. Fortellingene er i både nordsamisk og norsk versjon. Boka er illustrert med fotografier i sort/hvit hovedsakelig.

Boka har temaer som lek og opplæring, kalvmerkingen, verddekulturen, matvaner på vidda m.m.

Logje er reindriftssame fra Kautokeino med sommerbeiter i Kåfjord og Nordreisa kommuner.

ISBN: 978-82-7374-772-3. Davvi girji, 2010. 160 s. 290.-

Stig Riemmbe Gælok: Gáhtto mij máhtij vájmojt / Gaahtoe mij meehti vaajmojde sjilkehtidh / Bussá mii máhtii váimmuid suddadit

Bildebok for for de minste barna illustrert av Katarina Pirak Sikku med tekst på lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk. Boka handler om tre katter og deres liv. Blant dem bykatta som har mistet sin venn og drar til vinterlandet for å lete.

Nye lulesamiske utgivelser (NRK)

ISBN: 978-82-92331-09-5. Baldusine, 2010. 175.- Bestilles gjennom CálliidLágádus)