Harald Grundström: Lulesamisk ordbok

Nå finnes Harald Grundströms standardverk Lulelapsk ordbok tilgjengelig som pdf-fil med moderne lulesamisk ortografi på det svenske sametingets nettsider.

Harald Grundströms Lulelapsk ordboker danner grunnlaget for alle moderne lulesamiske læremiddel og ordbøker. Orginalutgavene ble utgitt i 1946-1954 i 13 bind og er unik med sine detaljerte nedtegnelser fra et svært geografisk område som strekker seg fra Gijes til Duorbun.

For mer informasjon se: http://www.sametinget.se/15057

Lulesamisk ordbok (PDF)

Nuorat 4/2010 – tidningen för samisk ungdom

I Nuorat nr. 4-2010 er blant annet fotball, sameting og sørsamiske animasjoner tema. Her finnes en artikkel om gamle, trøtte Jokkmokks marked og intervju med Ára – Simon issát Marainens band og en anmeldelse av deres debututgivelse O. Tidsskriftet inneholder tekster på svensk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. De fleste på samiske språk. På deres nettsted finnes oversettelser til svensk av de samiskspråklige tekstene.

For bestilling og mer informasjon se: http://www.nuorat.se/

ISSN 2000-31-37. 39 s.

Bårjås 2010: Kultuvrra ja luonndoárbbe/Kultur og natur

Bårjås er et lulesamisk populærvitskaplig tidsskrift som gis ut av Árran – det lulesamiske museet og kultursenteret på Drag i Tysfjord. Tidsskriftet er gitt ut siden 1999 og kommer med et nummer i året.

Årets Bårjås er viet temaet kultur og natur og  Lars Magne Andreassen er redaktør. I artiklene til Jon Petter Gintal og Viktor Solbakken fokuseres det på hvordan naturen er det materielle grunnlaget for kulturen. Som urfolk og etnisk minoritet i Norge, har samene krav pa et materielt kulturvern. Sigmund Elgaroys artikkel om samisk psykisk helsevern stiller spørsmål om Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helse (SANKS), skal arbeide utradisjonelt og inkludere kollektive problemstillinger som for eksempel fornorskningspolitikkens konsekvenser og språktap og presset mange opplever i forbindelse med reindød langs Nordlandsbanen. Han mener at psykisk helsevern tilpasset den samiske befolkningen, bør utvikles i dialog med de samiske lokalsamfunn det gjelder. Ronny Nergard og Linda van der Spa har skrevet en artikkel om samiske bygninger. Bygninger er ikke bare rammer for livet, noe vi bor i, de er kulturminner i seg selv.

 Árran, 2010. 110.-

Sara Margrethe Oskal, Jovnna-Ánde Vest, Inga Ravna Eira & Ritva Nystad: Dál ja dalle – noveallat

Novellesamling med samtidsnoveller for voksne på nordsamisk. Davvi Girji feirer 20 år i 2010 og lanserer i den forbindelse Dál ja dalle (Nå som tidligere), som er resultatet av Davvi Girjis novellekonkurranse i 2009.

I tillegg til vinnernovellen  Dál ja dalle (Nå som tidligere) av Sara Margrethe Oskal finnes her 3 andre noveller. Jovnna-Ánde Vests’ Earrodearvuođat (Avskjedshilsen), Inga Ravna Eiras´Guovžžaš (Lille Teddybjørn) og Ritva Nystas´Suoivvan (Skyggen).

Davvi Girji ávvuda 20 jagi dán jagi, ja dan oktavuođas almmuhat Dál ja dalle-noveallačoakkáldaga mii lea Davvi Girjji 2009′ novealla-gilvvu boađus. Čoakkáldagas leat mielde vuoitonovealla Dál ja dalle ja
golbma eará novealla Jovnna-Ánde Vest: Earrodearvuođat, Inga Ravna Eira; Guovžžaš ja Ritva Nystad; Suoivvan.

ISBN: 978-82-7374-601-6. Davvi girji, 2010. 96 s. 240.-

Drømmen om elva – en film av Ingeborg Solvang (DVD)

Dokumentarfilm om fiskeeventyret og matauket i Kåfjordelva (Guolášjohka)  slik det artet seg før kraftutbygginga i 1970. Vi møter flere generasjoner fiskere og brukere av elva som forteller om fangstmetoder, fiskeslag og årstidsendringer i elva og om hvor mye elva betydde for Birtavarres innbyggere.

Noen av minnene er iscenesatt av lokale aktører og blir akkompagnert av Herborg Runbergs verk Árbi, som er inspirert av sjøsamiske salmer fra området. Ingeborg Solvang ved Universitetet i Tromsø står for regi, manus og foto til dokumentaren. Rachel Andersen har filmet minnesekvensene.

Pressemelding premiere «Drømmen og elva» (Kåfjord kommune)

Kultur og næring Inde Kåfjord, 2010. 1 DVD (43 min.). 250.- (Kan bestilles fra Levin Mikkelsen: lev-m@nordtroms.net eller kjøpes hos COOP Birtavarre)

Gunnar E. Kristiansen: han Larsen – sjøsamisk lærer, redaktør, forfatter og forsker

Várdobáiki samisk senter i Evenes har lansert sin egen skriftserie. Det første bidraget i skriftserien er skrevet av Gunnar E. Kristiansen og skildrer historien om sjøsamen Anders Larsen, lærer og forfatter som kjempet en livslang kamp mot assimilerings- og fornorskningenspolitikken rettet mot samene.  Anders Larsen var opprinnelig fra Segelvik i Kvænangen, men giftet seg med tiden til Sørvik i Harstad kommune. Larsen er mest kjent for å ha skrevet den første samiske romanen Bæivve-alggo, som kom ut i 1912. Han var også redaktør av den første samiske avisa Sagai muitalægje (1904-1911). Framstillingen fokuserer spesielt på hans samepolitiske virke i Sør-Troms.

Monsens bestefar likte denne avisa (NRK Sámi Radio)

Várdobáiki, 2010. 110.-  (bestilles via e-post: post@vardobaiki.no eller tlf:  76 98 50 20)

Sissel Gaup: Ánin Dánin Táhppán Siun – lohkangirjjážat

Ánin Dánin Táhppán Siun – lohkangirjjážat består av 15 lettlestehefter fordelt på 4 nivåer, nivå 2-5. Bøkene på nivå 2 har en setning per side, mens på nivå 3-5 har lengre tekster. Bøkene har både opplevelses- og faktatekster. Distribueres gratis til grunnskoler.

Ánin Dánin Táhppán – Siun lohkangirjjážat leat 15 girjjáža njealji dásis, nuppi dásis viđát dássái. Heivejit 1. ja 2.jahkecehkiide. Nuppi dásis leat oanehis cealkagat ja goalmmát-viđát dásis gis guhkit cealkagat. Girjjážiin leat sihke muitalusažat ja faktadiedut. Lohkangirjjážat leat oassin Ánin Dánin ja Táhppán Siun oahppobuktagiin. Juhkkojuvvo nuvttá skuvllaide.

ISBN: 978-82-7374-761-7. Davvi girji, 2010. 216 s. 340.-

Anne Lene Turi & Margrethe Bals: Sii gehčče eará guvlui – mii lea givssideapmi ja movt dan bisseha

Fagbok for ungdom med mobbing som tema. Formålet med boka er å få i gang tanker om mobbing og oppfordrer elever og lærere til å tenke over og diskutere hva som er mobbing og hvorfor vi mobber. De fleste – både barn, ungdom og voksne opplever mobbing – som et stort problem både i skolen og i samfunnet forøvrig.

Boka er skrevet av Anne Lene Turi og Margrethe Bals som har flere års erfaring som ungdomspsykologer. Nå har de doktorgradstipendiat og jobber som psykolger ved Tromsø universitetssykehus.

Jos buohkaid guottut ja dagut rivdet givssideami ektui, de sáhttá bissehit ja eastadit givssideami. Girji lea nuoraid várás. Ulbmilin lea oažžut johtui jurdagiid givssideami birra. Maiddái galgá girji hástalit ohppiid ja oahpaheddjiid jurddašallet ja digaštallet mii givssideapmi lea, ja manne mii givssidit. Buohkat, sihke mánát, nuorat ja rávisolbmot leat vásihan givssideami. Dat lea maiddái skuvllaid ja servodaga váttisvuohta.

Anne Lene Turi ja Margrethe Bals leaba 2003 rájes bargan mánáid- ja
nuoraid psykologan. Dál leaba doavttirgráda stipendiáhtat ja bargaba psykologan Tromssa Universitehta buohcceviesus.

ISBN: 978-82-8263-016-0. ČálliidLágádus, 2010.  200,-

Sissel Horndal: Stallo og sølvmånen (lydbok)

Stallo og sølvmånen er en gjendiktning av et kjent samisk eventyr, som finnes i mange versjoner, gjort av forfatteren og illustratøren Sissel Horndal. Hun samarbeider her med den profesjonelle fortelleren Eirin Edvardsen som leser eventyret som handler om en jente som blir overfalt av Stallo mens hun gjeter rein i fjellet. Han røver med seg både jenta og reinflokken og alt håp synes å være ute. Jenta er modig og snartenkt, men er dette nok for å beseire en tilsynelatende uovervinnelig motstander?

Stallo og sølvmånen er lydbokversjon av figur- og fortellerforestillingen Stallo sover ikke når sølvmånen skinner. Lydboka inneholder et lite hefte for dem som vil vite litt mer om bakgrunn og tradisjoner rundt forestillingene om Stallo og kona hans, Luttak, med kildehenvisninger. Sissel Horndal har selv gitt ut lydboka på sitt eget forlag.

Les en anmeldelse her: http://aktiviteterforbarn.no/artikkel/stallo-og-solvmanen

Rabarbra bokmakeri, 2010. 1 CD. 25 min. 150.- (bestilles fra rabarbra@gmail.com eller fortelleirin.no)

Ára: O (CD)

ÁRA, med den samiske joikeren og forfatteren  Simon Issát Marainen i sentrum, ble dannet sommeren 2009 i Sverige og platedebuterer med denne utgivelsen. Marainen joiker, synger og har skrevet de fleste tekstene og har med seg musikere på klaver, gitar, trompet, flygelhorn, kontrabass og trommer. Resultatet er et stemningsfullt og harmonisk møte mellom joik og musikk i sjangeren jazz, alternativ pop, reagge og world music. Den kjente samiske artisten Sofia Jannok er med som gjestesanger på låten Višalingo – som har tekst skrevet av Nils-Aslak Valkeapää.

Anmeldelse i Nuorat 4/2010 (Marcia Blind):   http://www.nuorat.se/default.asp?pageid=44680

ÁRA001. ÁRA, 2010. 1 CD. 149.- (fra cdon.no)