Inger Katrine Juuso: Dálkemearkkat

Isak Saba Senteret i Varanger har gitt ut en bok om hvordan samene i Varanger har tolket og tolker værtegn. Boka er skrevet av Inger Katrine Juuso. Nordsamisk tekst. Boka er inndelt etter værtegn på himmelen og  værtegn med vann, dyr, fugler og insekter.

ISBN: 978-82-997242-4-1. Isak Saba guovddás, 2010. 80s. 130.-(kan også bestilles fra Karabok. no)