Noel D. Broadbent: Lapps and Labyrinths: Saami Prehistory, Colonization, and Cultural Resilience

Lapps and labyrinths er en detaljert analyse av samisk forhistorie fra 5000 før Kristus til 1500-tallet langs Bottenvika i Nord-Sverige. Samene var spesialiserte seljegere som også holdt husdyr og drev på med jordbruk og metallurgi. På 1500-tallet ble de assimilert av den svenske staten, kristnet og drevet inn i landet, hvor mange senere ble nomadiske reingjetere. Deres anvendelse av landet, stedsnavn, teknologi og åndelige ideer har hatt sterk innflytelse på det nordsvenske samfunnet. Engelsk tekst.

ISBN: 978-0-9788460-6-0. Arctic Studies Center, Smithsonian Institution, 269 s. (Kan blant annet bestilles fra Ájtte webshop – butiken@ajtte.com eller på telefon 0971-17017 ( 449 SEK)  eller hos Amazon)

Kaisa Johanna Maliniemi: Arkivdokumentene forteller – to kommuner – to typer minoritetspolitikk

Prosjektet «Minoriteter i offentlige arkiver – en undersøkelse av minoritetskulturers plass i offentlige arkiver», har hatt som mål å undersøke samer og kveners møte med myndighetene i Nordreisa og Kistrand (Porsanger), og hvordan dette møtet nedfeller seg i skriftlige dokumenter i kommunenes arkiver spesielt. Prosjektet er finansiert av ABM-utvikling, som er gjennomført av Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) med Kaisa Maliniemi som prosjektleder og forsker.

Publikasjonen er en kortversjon av den fullstendige rapporten fra prosjektet: Hva arkivene skjulte – en undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865-1984.

Arkivdokumentene forteller – to kommuner – to typer minoritetspolitikk (elektronisk versjon)

ISBN: 978-82-8105-084-6. ABM-utvikling, 2010. ABM-skrift #65. 114 s.

Majvor Massa Eriksson: Vantar – Fáhttsa

Boken Vantar – Fáhttsa är skriven från ett barn till vuxenperspektiv; Magdalenas tankar och vardagsupplevelser som speglar då- till nutid. Hon växer upp i en renskötarfamilj. Som sjuåring får hon lämna hemmet, sin trygghet och sitt modersmål för att lära sig ett nytt språk och bo bland främmande människor på ett svenskt skolhem. Envetet inom sig bejakar hon sitt modersmål, trots identitetskränkningar från det nya runt om henne. Ett av syftena med det skrivna är att förmedla till läsaren Magdalenas envishet; hoppet lämnade henne aldrig. Hon for sönder av sorger och ensamhet, kände sig övergiven under barndomen, men hennes självbevarelsedrift övergav henne aldrig. Hon visste att ”en dag kommer jag hem” – Mán häjmmaj bådav! Boken vill också berätta och visa att det aldrig är för sent att läka skador från barndomen om barnet har någon vuxen i sin närhet som ser och bejakar hennes grundläggande behov. Tillitsfulla relationer formar framtidstro i barnets personlighet.
Det gällde då och är lika dagsaktuellt idag för alla våra barns framtid …

Bokanmeldelse i Nuorat 3/2010: Läsvärt om hur de hade det förr

ISBN 978-91-86237-32-5  B4PRESS FÖRLAG 2010 Ca pris 139:-