Kaisa Johanna Maliniemi: Hva arkivene skjulte – en undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865-1948

Boka er den endelige rapporten fra et forskningsprosjekt om minoriteter i offentlige arkiv,  utført av Kaisa Johanna Maliniemi på oppdrag fra Landslaget for lokal- og privatarkiv. Prosjektet ble finasiert av ABM-utvikling  og Norsk kulturråd. 

Maliniemi har gjennomført systematiske undesøkelser av arkivene i Nordreisa og  Kistrand (Porsanger), som har resultert i ny informasjon om om samers og kveners relasjoner til lokalforvaltningen i disse to kommunene.

Dokumentene fra de to undersøkte kommunene viser at fornorskingens strenghet, hvordan den rammet forskjellige folkegrupper,og variasjoner fra kommune til kommune. I Nordreisa ble det drevet streng språkpolitikk der det ikke ble gjort noen forskjell mellom samer og kvener. I Kistrand, derimot, var det flere smutthull i den nasjonale språkpolitikken og i hvordan den ble iverksatt i kommunen. Kistrand kommunes arkiv inneholder en stor mengde samisk- og kvenskspråklige dokumenter.
Se omtale i Bok og bibliotek: http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&task=view&id=1020

Omtale i tidsskiftet Arkiv: Gudmund Valderhaug: En milepæl

ISBN: 978-82-997932-3-0. AMB-Media, 2010. 291 s. Kr. 275,-. (bestilles fra: post@abm-media.no)

H.C. Andersen, Asbjørnsen & Moe: Álbmotmáidnasat 1 – jietnagirji

Issát Sámmol Heatta har oversatt eventyr av Asbjørnsen & Moe og H. C. Andersen til nordsamisk og forteller selv om hvordan en fjær kan bli til fem høns, om gutten som skulle tjene tre år uten lønn,  om hvordan smørbukk prøver å komme seg ut av trollets sekk, om Gudbrand i Lia, den flygende kofferten, om Soria Moria slottet og mange fler.

Issát Sámmol Heatta lea jorgalan davviriikalaš máidnasiid sámegillii ja máinnasta jietnagirjjis. Dán jietnagirjjis beasat gullat mo okta dolgi sáhttá šadat vihtta vuoncán, mo gonagasnieida čiegada ja rájada báktegonagasa suorpmasa , mo vuodjagáibi beasada stálošáhku seahkas, ordda jussá birra, girdi koaffara, hearvásvuođa sloahta birra, hilbes gáicca birra, jábálaš biera birra, spiinne biebmi ja mearraveardna birra, guoktenuppelot vuojaža, leaskka bártni birra ja vel čuvodeaddji birra.
 

ISBN: 978-82-7374-819-5. Davvi girji, 2010. 1 CD. 249.- (kan også kjøpes gjennom Haugen bok)