Issát Sámmol Heatta: Lávllu juiogga čáli -fágaidgaskasaš fáddágirji

Nyutgivelse av et tverrfaglig temahefte som vektlegger faget musikk, men også tar for seg fagene samfunnsfag og samisk. Den innholder sanger, joik og dikt som er delt inn i fire viktige tema; naturen, samhørighet, kjærlighet og fred. Til hvert tema er det tilknyttet oppgaver som krever at elevene jobber selvstendig.

For elever med nordsamisk som første- og andrespråk på mellomtrinnet i grunnskolen. 1. opplag kom i 2000. Heftet distribueres gratis til grunnskoler.

Fágaidgaskasaš fáddágirji mii deattuha musihka, muhto guoskkaha maiddái servodatfága ja sámegielfága. Girjjis leat lávlagat, luođit ja divttat mat leat juhkkojuvvon njeallji dehálaš fáttáide; luondu, oktavuohta, ráhkisvuohta ja ráfi. Fáttáin leat bargobihtát mat gáibidit ohppiid iešheanálaččat bargat.
Girji vuođđoskuvlla gaskadási davvisámegiela vuosttaš- ja nubbingielagiidda. Juhkkojuvvo nuvttá skuvllaide.

ISBN: 978-82-7374-796-9. Davvi girji, 2010. 48 s. 95.-

Lávllagirji – veahkkegielain

Sangbok på nordsamisk av Kirsten Wirkola, Tor Aslak Persen og Anne Dagmar Biti Mikalsen. Sangbok med hjelpespråk (tegn til tale) er laget som et hjelpe- og motivasjonsmiddel for folk som skal begynne å bruke hjelpespråk når de synger med barn. Både barn og voksne motiveres til å bruke tegn- og kroppsspråk i kommunikasjonen. Grunnlaget for arbeidet er sanger som brukes i barnehager.

Lávllagirji veahkkegielain lea ráhkaduvvon veahkkin ja movttidahttin dihtii olbmuid mánáidbirrasis geavahišgoahtit veahkkegiela go lávlot mánáiguin. Dan bokte movttidit sihke mánát ja ollesolbmot geavahit mearkkaid veahkkin gulahallamis. Vuoddun dán bargui leat lávlagat mat leat dábáláccat mánáidgárddis.

ISBN: 978-82-92044-76-6. ČálliidLágádus, 2010. 250.-