Gratis læremidler og skjønnlitteratur til grunnskoler og barnehager fra DAT

Sametinget har kjøpt læremidler/bøker for gratis distribusjon til grunnskoler og barnehager i Norge som har opplæring i samisk. Bestiller betaler kun pakking og porto. Ved bestilling må det opplyses om antall elever med opplæring i og på samisk.

Nuvttá oahpponeavvut ja cáppagirjjálašvuohta vuoddoskuvllaide ja mánáidgárddiide.
Sámediggi lea oastán oahpponeavvuid/girjjiid mat leat nuvttá vuoddoskuvllaide ja mánáidgárddiide Norggas mat oahpahit sámegiela. Dingojeaddji máksá dušše páhkken- ja sáddengoluid. Dingojeaddji galgá diedihit galle oahppi sis leat sámegiel oahpahusas.

Dáid girjjiid sáhttá dingot DATs – Disse bøkene kan bestilles fra DAT:

Ken Jackson: -Guldal garjjá – Hear the Raven Grey Eagle ISBN: 978-82-90625-165. DAT, 1992. 82 s. 

 Ulla Pirttijärvi:  Hongkong dohkká  ISBN: 978-82-90625-318. DAT, 2003 (2. oppl.). 68 s.

Inger-Mari Aikio: Arianaick: Riebaniid bihpporgáhkut  ISBN:  978-82-90625-561. DAT, 2006. 23 s.

Harald Gaski & Lars Nordström:  Ciezain cáziin ISBN: 978-82-90625-424. DAT, 2002. 67 s.

Mihkkal Marastat: Darjeskáiddi ciehka ISBN: 978-82-90625-172. DAT, 1992. 83 s.

DAT OS, Pb. 31, N-9521 Kautokeino/Guovdageaidnu   Tel: 47 78 48 67  email: dat@dat.net