Anni Margaret Henriksen besøker bibliotekene i Nord-Troms i uke 23

Anni Margaret Henriksen fra Meiland i Nord-Troms ga tidligere i år ut boka Å stoppe blod – fortellinger om læsing, helbredelse, hjelpere og varsler på forlaget Cappelen Damm. Boka har blitt godt mottatt, vakt stor interesse landet rundt og toppet bestselgerlister.

I forbindelse med Baaski-uka  inviterer bibliotekene i Nord-Troms til møter med forfatteren. Hun ønsker å fortelle om hvorfor hun skrev boka, holdningene hun møtte underveis og mottakelse fra helsepersonale. Hun vil også lese opp noen av fortellingene i boka. Deretter blir det mulighet for publikum å stille spørsmål, kjøpe boka og få den signert. 

Boka er basert på en rekke intervjuer forfatteren har foretatt i Nord-Troms og Vest-Finnmark, tildels i forbindelse med hennes hovedfagsprosjekt i sosialantropologi. Henriksen er utdannet sykepleier og har i mange år jobbet med formidling av denne levende kulturen til ansatte innenfor helsesektoren.

– mandag 7. juni: Storfjord bibliotek 16.00-17.30;  tirsdag 8 juni: Lyngen folkebibliotek 11-13;  onsdag 9. juni: Kåfjord bibliotek 12-14;  torsdag 10.juni: -Flerbrukshuset i Burfjord kl. 10-12 og   Skjervøy folkebibliotek 18-20

Lørdag 12. juni kl. 16.00 blir det mulig for folk i Nordreisa i treffe henne i forbindelse med Baaskifestivalen.

Foto: Adnan Icagic

Arr.: Bibliotekene i Nord-Troms i samarbeid med Samisk bibliotektjenste i Troms