Roald Larsen (red): Det uforklarlige Nord-Norge

I Det uforklarlige Nord-Norge vil leseren møte nesten bare nye sagn fra landsdelen. Boka rommer fortellinger om personlige beretninger om underlige opplevelser og fortellinger om merkelige og noen ganger, skremmende hendelser. Formålet med denne boka er formidling av levende sagntradisjon til allment publikum og til bruk i skolen.

Under ledelse av Roald Larsen, førsteamanuensis i nordisk litteratur, er tekstene samlet inn i årene 2002 – 2009 ved hjelp av studentene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, samt av eksterne innsendere.

ISBN: 9788292742136. Arktisk forl. , 2010. 207.- (fra Haugenbok)