Anni Margaret Henriksen besøker bibliotekene i Nord-Troms i uke 23

Anni Margaret Henriksen fra Meiland i Nord-Troms ga tidligere i år ut boka Å stoppe blod – fortellinger om læsing, helbredelse, hjelpere og varsler på forlaget Cappelen Damm. Boka har blitt godt mottatt, vakt stor interesse landet rundt og toppet bestselgerlister.

I forbindelse med Baaski-uka  inviterer bibliotekene i Nord-Troms til møter med forfatteren. Hun ønsker å fortelle om hvorfor hun skrev boka, holdningene hun møtte underveis og mottakelse fra helsepersonale. Hun vil også lese opp noen av fortellingene i boka. Deretter blir det mulighet for publikum å stille spørsmål, kjøpe boka og få den signert. 

Boka er basert på en rekke intervjuer forfatteren har foretatt i Nord-Troms og Vest-Finnmark, tildels i forbindelse med hennes hovedfagsprosjekt i sosialantropologi. Henriksen er utdannet sykepleier og har i mange år jobbet med formidling av denne levende kulturen til ansatte innenfor helsesektoren.

– mandag 7. juni: Storfjord bibliotek 16.00-17.30;  tirsdag 8 juni: Lyngen folkebibliotek 11-13;  onsdag 9. juni: Kåfjord bibliotek 12-14;  torsdag 10.juni: -Flerbrukshuset i Burfjord kl. 10-12 og   Skjervøy folkebibliotek 18-20

Lørdag 12. juni kl. 16.00 blir det mulig for folk i Nordreisa i treffe henne i forbindelse med Baaskifestivalen.

Foto: Adnan Icagic

Arr.: Bibliotekene i Nord-Troms i samarbeid med Samisk bibliotektjenste i Troms

Elin Anita Sivertsen: Samisk ungdom – mellom tradisjon og modernitet? – unge samers identitet (masteroppgave)

Masteroppgave i kulturhistorie skrevet ved Universitetet i Oslo, Institutt for kulturhistorie og orientalske språk, høsten 2009 av Elin Anita Sivertsen.

Oppgaven handler om hvordan det er å være ung same i dag. Ved å snakke med samiske ungdommer om deres liv, har hun bidratt til å belyse hvilke utfordringer dagens unge samer opplever knyttet til det å være flerkulturelle i et moderne samfunn. Oppgaven setter fokus på temaer som oppleves problematiske knyttet til identitet og etnisitet, men gir også eksempler på hvordan ungdommene opplever sin egen bakgrunn som en ressurs.

Hun ser på hvordan ungdom som definerer seg som samer på ulike måter kommuniserer en samisk identitet til andre og hvordan følelsen av samisk identitet formidles i en moderne storsamfunnskultur. I oppgaven blir det tydelig hvordan tradisjoner er en del av den moderne samiske ungdomsidentiteten. Analysen viser at å være samisk ungdom i dag både kan oppleves som utfordrende og positivt.

Veiledere: Liv Emma Thorsen og Thomas Hylland Eriksen.

Institutt for kulturhistorie og orientalske språk, Universitetet i Oslo, 2009. 129 s.

Tilgjengelig elektronisk i PDF: Samisk ungdom – mellom tradisjon og modernitet?

Johan Kitti: Luohte goaikanásat (CD)

Johan Kitti fra svensk Karesuando har nå gitt ut oppfølger til debutalbumet Dovvdut (2006). Denne gangen er det egenkomponerte joiker acapella og noen remixet med musikk av Bernt M. Haglund som preger lydbildet. Joikene er tilegnet slekt, venner, naturen og reinsdyr.

Rieban CD-016. Rieban, 2010. 200.- (Kara Libris)

Roald Larsen (red): Det uforklarlige Nord-Norge

I Det uforklarlige Nord-Norge vil leseren møte nesten bare nye sagn fra landsdelen. Boka rommer fortellinger om personlige beretninger om underlige opplevelser og fortellinger om merkelige og noen ganger, skremmende hendelser. Formålet med denne boka er formidling av levende sagntradisjon til allment publikum og til bruk i skolen.

Under ledelse av Roald Larsen, førsteamanuensis i nordisk litteratur, er tekstene samlet inn i årene 2002 – 2009 ved hjelp av studentene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, samt av eksterne innsendere.

ISBN: 9788292742136. Arktisk forl. , 2010. 207.- (fra Haugenbok)