Johan Anders Bær: Verdde/Guest friend (CD)

Johan Anders Bær, fra Karasjok og Magerøya, er en tradisjonell joiker som er flink til kombinere joiken med moderne musikksjangere samitidig som joikens særegne uttrykk beholdes. Han har gjort flere CD innspillinger og opptrådt på ulike scener i verden. På sin nye CD, Verdde / Guest Friend, stiller Bær med en kompakt combo med musikere som bærer med seg den beste erfaringen fra møter mellom musikalske kulturer. Dette er nykomponert tradisjonell joik i moderne drakt.

Juhán Ánde Bær gii lea eret Kárášjogas ja Máhkarávjjus lea nana árbevirolaš juoigi gii bures nagoda váldit luodi eará hámiide ja musihkkavugiide, dan seammás go doalaha luodi vuodu. Son lea leamaš mielde mánga CD almmuhemiin ja lea juoiggadan olu lávddiin máilmmis. CD:s, Verdde / Guest Friend leat odda iešdahkkon luodit modearna hámis. Dás Juhán Ánddes lea veahkkin nana musihkkárjoavku geat geavahit sin hárjáneami ja vásáhusaid mo buoremusat heivehit mánggalágan musihkkavugiid oktii.

DATCD-56. DAT, 2010. 1 CD. 169.- (Platekompaniet)