Mánáid máinnasmáilbmi – klássihkkár sámi mánáidgirjjit 1(lydbok)

Mánáid máinnasmáilbmi er en samling med klassiske samiske barnebøker som er blitt lest fra generasjon til generasjonog nå gitt ut som lydbok. Dette er en samling som inneholder verdens første samiske barnebok Ámmul ja alit oarbmælli av Marry Áilonieida Somby (lest av forfatteren selv) og fire andre klassiske samiske barnebøker:  Sáiva-áddjá av Heaika Buljo, Luobbalvári stállu av Rauna Paadar-Leivo, Gollegoalsi av Annuka & Samuli Aikio og Noaide-Biehtár av Inger Margrethe Olsen.

Barnebøkene blir skildret med lydeffekter som en ekstra godbit for fantasien,  skriver forlaget.

Mánáid máinnasmáilbmi jietnagirjjis sámi mánát besset oahpásnuvvat dovddus ja oahpes sámi mánáidgirjjiide mat leat lohkkon buolvvas bulvii. Máilmmi vuosttas sámi mánáidgirji, Ámmul ja alit oarbmælli, oktan njealji eará klassihkár sámi mánáidgirjjiiguin, Sáiva-áddjá, Luobbalvári stállu, Gollegoalsi ja Noaide-Biehtár, almmuhuvvojit oktasaš jietnagirjin. Guldal mánáidgirjjiid mat maiddái govviduvvojit jietnagovaid bokte.

ISBN: 978-82-7374-822-5. Davvi girji, 2010. 2 CD. 198.-

Ihpil: De fortapte barns frelser

Norsk oversettelse av bloggromanen Láhppon mánáid bestejeaddji som kom ut på nordsamisk i 2008. Boken gjengir en autentisk blogg skrevet av ei samisk jente fra Sør-Troms under pseudonymet Ihpil, som betyr gjenferd. Bloggen foregår fra jentas første dag som student i Tromsø august 2007 og fram 17. desember samme år. Da har hun fått juleferie og er på tur hjem med hurtigbåten og er tilsynelatende svært lykkelig etter å ha møtt den store kjærligheten.  I forordet forteller redaktøren at jenta ble funnet druknet i Tromsø havn samme dag.

Jenta forteller svært åpenhjertig i bloggen om sine følelser og innerste tanker, om hverdagen som student, om sjenanse, ensomhet og om sin doble outsiderposisjon som samisk og lesbisk.

Sigbjørn Skåden er redaktør og har oversatt den til norsk. Høsten 2010 kommer det også fram at det er han selv som er forfatter av denne bloggen.

Boka er kjøpt inn av Norsk kulturråd og sendes dermed ut til alle norske folkebibliotek.

Bokanmeldelse i Nuorat 3/2010: Synd att det är Ihpils sista bok

Ine Marits blogg: Kjent forfatter bløffer om selvmord….!

EMO-mannen bak lesbebloggen (Sagat 04.02.11)

Ga seg ut for å være ung og lesbisk samejente på blogg (NRK 04.02.11)

Lurt av kunstprosjekt (Guri Fjeldberg i barnebokkritikk.no )

Dagbokroman i bloggforkledning  (anmeldt av Mariann Enge i barnebokkritikk.no 09.03.11)

ISBN: 9788291973418. Skániid girjie, 2010. 190.- (kan kjøpes fra  Haugen bok)

100 år siden første samiske bok – markeringer på UB i Tromsø og Ájtte bibliotek i Jokkmokk

I år er det 100 år siden Johan Turi ga ut Muitalus sámiid birra. Han var den første samen som fikk utgitt en bok skrevet på samisk. Siden har boka blitt oversatt til 11 språk. Norsk er ikke blant disse.

Dette skal markeres med en egen utstilling på  UB i Tromsø. Universitetsbiblioteket (UB) har satt i stand en utstilling kalt MUITTALUS SAMID BIRRA – Johan Turi og den første samiske bok, og den åpner torsdag 22. april klokken 14. I tillegg til informasjon om boka og forfatteren, vil blant annet bildemateriale fra tidlig 1900-tall bli vist.Utstillinga er i UB sine lokaler på campus (KS-biblioteket) og den vil være åpen for publikum fram til høsten.

På utstillingsåpninga vil John Gustavsen snakke om «…men hva skjedde med Emilie Demant Hatt?», Harald Gaski vil snakke om «Johan Turi – samernas författare» og Oljohan Gaup skal joike.

Fredag 23. april i anledning Verdens bokdag så markerer også Ájttes bibliotek i Jokkmokk  i samarbeid med Samernas bibliotek/Sametinget Johan Turi med en utstilling om hans bok Muittalus sámiid birra.

100 år siden første samiske bok (UiT)

Johan Turi på Världsbokdagen (Ájtte)

Kamil Z. Øzerk/Randi Juuso: Pedagolaš jurddagirji guovttegielalaš mánáidgárddiide – Pedagogisk idèbok for tospråklig barnehager

Bokas hovedinnhold er metodisk veiledning til barnehagenes språkinnlæring. Deler av boka passer også for småskoletrinnet.2. opplag 2010. Tekst på norsk og nordsamisk.

Metodalaš bagadeapmi mánáidgárddiid giellaoahpahusas lea jurddagirjji váldosisdoallu. Oasit girjjis heivejit maiddái vuođđoskuvlla smávvaskuvladássái. 2. deaddileapmi 2010. Davvisámegillii ja dárogillii.
ISBN: 978-82-7374-803-4. Davvi girji, 2009. 144 s. 195.-

Charlotte Nilsen: Tivoli redesign

Kunstneren Charlotte Nilsen fra Tromsø presenterer i denne boken sin unike kleskolleksjon Tivoli, med fokus på redesign av klær. Elementer av ulike klesplagg demonteres og settes sammen til nye komposisjoner. Bånd og rysjer, her med referanse til holbien, rysjen nederst på den samiske kofta legges til, og nye klær oppstår. Uttrykket blir hemningsløst og vakkert, styggpent og utfordrende. Redesign av beste merke.

En bok for alle som vil bli inspirert til å lage egne klær med eget særpreg og for en svært billig penge.

Boken ble antatt som eget kunstverk på kunstutstillingen Nordnorsken 2010.

ISBN: 978-82-93065-00-5. MARGbok, 2009. 28 s. 300.-

Johan Anders Bær: Verdde/Guest friend (CD)

Johan Anders Bær, fra Karasjok og Magerøya, er en tradisjonell joiker som er flink til kombinere joiken med moderne musikksjangere samitidig som joikens særegne uttrykk beholdes. Han har gjort flere CD innspillinger og opptrådt på ulike scener i verden. På sin nye CD, Verdde / Guest Friend, stiller Bær med en kompakt combo med musikere som bærer med seg den beste erfaringen fra møter mellom musikalske kulturer. Dette er nykomponert tradisjonell joik i moderne drakt.

Juhán Ánde Bær gii lea eret Kárášjogas ja Máhkarávjjus lea nana árbevirolaš juoigi gii bures nagoda váldit luodi eará hámiide ja musihkkavugiide, dan seammás go doalaha luodi vuodu. Son lea leamaš mielde mánga CD almmuhemiin ja lea juoiggadan olu lávddiin máilmmis. CD:s, Verdde / Guest Friend leat odda iešdahkkon luodit modearna hámis. Dás Juhán Ánddes lea veahkkin nana musihkkárjoavku geat geavahit sin hárjáneami ja vásáhusaid mo buoremusat heivehit mánggalágan musihkkavugiid oktii.

DATCD-56. DAT, 2010. 1 CD. 169.- (Platekompaniet)

Kristin Mellem: Allaq – the great dreamer (CD)

Det samiske nasjonalteatret Beaivváš og Kristin Mellem har lansert CD-utgivelse av soundtracket fra teaterforestillingen Allaq som er skrevet av sørsamiske Cecilia Persson. Kristin Mellem har komponert musikken til teaterstykket.

Kristin Mellem har sammen med bl.a. Nils Johansen (bl.a. Bel Canto, Vajas), laget et soundtrack som står i forhold til teaterstykket Allaq – med bjørner, magi, mytologi, drama og kjærlighet. Skuespillerne i teaterstykket bidrar med sang og lyder. Musikken spenner fra det stemningsfullt vakre og sårbare, til det groteske, mørke og destruktive.

Allaq bygger på tre urfolksmyter: den samiske bjørnemyten, den inuittiske myten om Allaq og Athabasc indianer myten. Handlingen er lagt til en gang i framtiden der naturen og verden som vi nå kjenner den, har kollapset.Verden holder på å gå under, det er krisetider med sult og konflikter, men det finnes håp og drømmer. Mytologi møter science fiction i denne samiske framtidsvisjon der fryktede klimaendringer har blitt virkelighet. Bjørnen har en sentral rolle i forestillingen, for bjørnen er i følge den samiske myten, samenes stamfar.

Cecilia Persson ønsker med dette teaterstykket å vise de fantastiske åndelige tradisjonene som finnes hos de arktiske urfolk, som samene er en del av.

Skuespillere i stykket er Ingá Márjá Sarre, Niillas Holmberg, Nils Henrik Buljo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo og Mary Sarre.

Allaq – pressemelding

TurnCD 22. Turn Left, 2010. 1CD . 169.- (Platekompaniet)

Lars Walkeapää: Könkämävuoma-samernas renflyttningar till Norge – om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet

Lars J. Walkeapää gir i denne boka om Könkämävuoma-samenes reinflyttinger til Norge og sommerbosetninger i Troms fylke på 1900-tallet en oversikt over en reindriftstilpasning som omfattet kysten av Troms frem til ca 1950.

Boken omfatter sommerreindrifta i ni reinbeitedistrikt hvorav Tromshalvøya er mest detaljert beskrevet. Områdene omfatter Tromshalvøya, Lyngenshalvøya, områdene øst og vest for Skibotndalen, samt Ringvassøy og Kvaløy.  Dette innebærer også flytteruter på Malangshalvøya og i områdene mot Riksgrensen. I boken er det flere mindre avsnitt eller kapitler om nomadelivets dagligliv, forholdene under siste krig og om hans reinbys flytting til Tuorpon sameby i Jokkmokk og deres nyetablering der.

Boken er også rikholdig på samiske stedsnavn langs flytterutene og samiske termer for ord og uttrykk. Beskrivelsene omhandler fortrinnsvis perioden fra rundt 1880 til henholdsvis 1919 og 1939.

Lars Walkeapää (f.1928) var i sin ungdom med på sesongvise flyttinger fra Sverige til Norge med reinflokk og hele familien. I flere tiår har han samlet dokumentarisk materiale om disse flyttingene. Han har intervjuet en rekke eldre mennesker som har vært med på flyttinger til ulike kystdistrikter i Troms fylke og han har også dokumentert flyttingene fotografisk.
Svensk tekst.

Om sommerbosetninger i Troms fylke på 1900-tallet (UiT)

Tromsø museum, 2009. 350.-

Siri Broch Johansen: Saras dagbok – barne- og ungdomsroman

 Siri Broch Johansen fra Tana debuterer som barnebokforfatter med Saras dagbok som har handlingen lagt til Manndalen i Kåfjord og til Larsbergtunellen ved Skibotn. Vi møter 11.årige Sara fra Manndalen som opplever prøvelser i livet når faren ser seg nødt til å legge opp gårdsdrifta og sende hennes beste venn, kua Násti, til slakteriet. Faren får ny jobb i Tromsø og begynner tilværelsen som ukependler. Etter hvert stifter hun bekjentskap med bergtatte Bákte-Lárás som bor inne i berget og de får gjensidig nytte av hverandre.

Romanen er skrevet i dagbokform og passer fint for aldersgruppen 8-12 år. (12-14 år etter forlagets anbefaling).

 Siri Broch Johansen er godt kjent med Kåfjord og Manndalen etter å ha jobbet mange år ved Samisk språksenter i kommunen.

Romanen er en storsatsing fra forlaget CálliiidLágádus som har gitt ut versjoner både på norsk og på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk i tillegg til lydbokversjoner. De samiskspråklige versjonene er gratis for grunnskoler som har opplæring i samisk.

ISBN: 978-82-92-044-87-2. CálliidLágádus, 2010. 87 s. 225.- (norsk)

Siri Broch Johansen: Sárá beaivegirji – mánáid -ja nuoraidromána

Far har fortalt Sara om en gammel gubbe som bor i Lárásbaktitunellen. 11. årige Sara får et spesielt forhold til Bákte-Lárás, som bor inne i berget, Lárás-bákti. For lenge siden ble han tatt av de underjordiske, og har siden bodd inne i berget. Sara blir veldig lei seg da faren ser seg nødt til å legge opp gårdsdrifta i Manndalen og sende hennes beste venn, kua Násti, til slakteriet. Han får ny jobb i Tromsø og begynner som ukependler. Men Sara finner trøst. I drømmene ser hun løsningen. Nordsamisk tekst. Romanen er skrevet i dagbokform. Passer best for aldersgruppen 8-12 år.

Boka er Siri Broch Johansens første roman for barn og ungdom. Tidligere har Johansen publisert dikt og noveller i blader og antologier, og skrevet teaterstykke og lærebok. Romanen finnes også i sørsamisk og lulesamisk versjon og som lydbok  i norsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk versjon.

Johansen ble tildelt Samerådets litteraturpris for denne i 2011.

Áhčči lea muitalan nieidasis Sárái boares ádjá birra, gii orru Lárásbáktetuneallas. 11. jahkásaš Sárá oažžu erenoamáš oktavuođa bávttesisássiin Bákte-Lárásiin, gii dolin nuorra bárdnin geidojuvvui uldamáilbmái. Sárás šaddá hirbmat váivi go áhččis sádde su buoremus ustiba, gusa Násti, njuovahahkii. Dasa gávdna Sárá jeđđehusa, ja niegustis son oaidná čovdosa.

Girji lea Siri Broch Johansen vuosttas mánáid- ja nuoraidromána. Johansen lea ovdal álmmuhan divttaid ja noveallaid bláđiin ja antologiijan, ja čállán teáhterbihtá ja oahppogirjji. Davvisámegillii. Romána maiddái sáhtát guldalit jietnagirjis.

ISBN: 978-82-92044-84-1. CalliidLágádus, 2010. 87 s. 225.-