Anni Margaret Henriksen: Å stoppe blod – fortellinger om læsing, helbredelse, varsler og hjelpere

Denne boken bygger på en rekke intervjuer forfatteren har foretatt i Nord-Troms og Vest-Finnmark, tildels i forbindelse med hennes hovedfagsprosjekt i sosialantropologi. Bokens historier handler om vanlige folks praktisering av religiøs tro i livets vanskelige faser i fortid og nåtid, og da spesielt opplevelser knyttet til læsing, som er et nordnorsk begrep for helbredelse gjennom bønn. Forfatteren ser også på andre fenomener innen denne tradisjonen, som varsler og hjelpere, og på holdninger til læsing i skolemedisinske institusjoner og i offentlig debatt.

Helsepersonell ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø har ved flere tilfeller fått hjelp fra helbredere med overnaturlige evner. Begrepet «lesing» som det her fortelles om er knyttet til troen på at religiøse tekster har positiv virkning på ulike sykdommer og at dette kan stoppe blod og betennelser. I denne boka får vi høre historier fra virkeligheten som ikke kan forklares ved hjelp av naturvitenskapen.

Boka har litteraturliste og er illustrert av Annelise Brun.

«Å stoppe blod» ble godt mottatt (NRK Sámi radio)

ISBN: 978-82-0-31514-6. Cappelen Damm, 2010. 285 s. 329.-

Eallinvuorbbit

Boka portretterer livet til åtte samiske kvinner på Kolahalvøya i den russiske delen av Sameland på 1900-tallet frem til russiske samer begynte å knytte både kulturelle og politiske bånd med samene i Norden. Boka forteller om kvinner som har fremmet den samiske identiteten i Russland. Kvinnene er i ulike aldre og representerer ulike yrker og familietradisjoner. Alle viser ferdigheter i alle aspekter av livet og i de problemene som møter dem. Til hver artikkel har forfatteren valgt et dikt av den russisk-samiske forfatteren Oktjabrina Voronova. Boka er på kildin- og nordsamisk.

Dát girji govvida gávcci sámenissona eallima Ruošša Sámis Guoládatjárggas 1900-logus dan áiggi rádjai go Ruošša beale sámit čatnagohte oktavuođaid Davviriikkaid sámiiguin sihke kultuvrralaččat ja politihkalaččat. Girji muitala ovttaskas nissoniid birra geat leat ovddidan sámi identitehta Ruoššas. Nissonat leat iešguđetláganat, sii leat sierraahkásaččat ja sii ovddastit máŋggalágan ámmáhiid ja bearašárbevieruid. Buohkat čájehit čehppodaga eallinsuorggisteaset ja daid váttisvuođaid gaskkas, mat eallimis deaividit. Girjji govat ja Ruošša sámi girječálli Oktjabrina Voronova divttat muitalit teavstta lassin eallima ja luonddu birra Guoládatjárggas. Girji lea gieldda- ja davvisámegillii.

ISBN: 978-82-73784-817-1. Davvi girji, 2010. 80 s. 220.-