Lena Susanne Gaup: Joik (hefte)

joikehefteEt lite hefte om joik som gir en oversiktlig introduksjon om hva joik er. Tar for seg forskjellige typer joik, hvordan joik brukes i dag og hvordan joiken er en del av det samiske samfunnet.

Heftet er laget som del av undervisningsopplegg i joik for grunnskolen og teksten er skrevet av Lena Susanne Gaup. Heftet er illustrert med med foto av Ola Røe, Frederik Lennert og Kristian Gundersen.Heftet finnes på norsk, nord samisk og engelsk og kjøpes som klassesett (minimum 20 ex) til pris av 15 ,- per stk.

 

Riddu Riđđu Senter for Nordlige folk, 2009. 8 s. Pris/Haddi: 20,- (Bestill her)