Christina Allard: Renskötselrätt i nordisk belysning

 
renslötselrättDen samiska rätten till renbete och andra befogenheter kopplade till betesrätten vilar ytterst på historiska förhållanden: ett långvarigt bruk av mark och naturresurser som etablerat sig över tid. Trots att det rör sig om samma tradition bland samer i Norge, Sverige och Finland, är ländernas förståelse och reglering av renskötseln långt ifrån lika. Det finns en djupare förklaring till skillnaderna som går bortom olikheter i lagstiftning. Historiska förhållanden och traditioner, ofta relaterade till en väst- och en östnordisk rättstradition, förklarar olikheterna, särskilt med hänsyn till fastighetsrätten och den konstitutionella rätten. Vissa spårbundenheter inom dessa centrala rättsområden påverkar renskötselrättens uttryck inom rättsystemet. Dessa skillnader mellan länderna visar sig särskilt då tvister inför domstol uppstår om renskötselrättens existens på vissa marker eller vid naturresursexploateringar, såsom gruvdrift, då renskötande samer åberopar skydd för sin rättighet. Under senare år har uppmärksamheten ökat vad gäller samiska rättigheter. Bakgrunden är såväl ett internationellt fokus på grundläggande mänskliga rättigheter som ett antal nationella rättsfall om rätten till renbete där motparten ofta varit privata markägare eller gruvbolag. Christina Allard argumenterar för att de allmänna linjerna i norsk fastighetsrätt har medverkat till att ge renskötselrätten ett starkare uttryck i Norge än vad som är fallet i både Sverige och Finland. «Renskötselrätt i nordisk belysning» är den första framställningen som ingående jämför norsk, svensk och finsk rätt i fråga om renskötselrätten, och förklarar hur skillnaderna mellan länderna vuxit fram. Boken riktar sig primärt till forskarsamhället även om den med fördel också kan användas i högre undervisning, främst rörande samiska studier, komparativ rätt och bredare kurser i rättsteori. Den kan även vara till vägledning för domstolar vid tvister om renskötselrätt, liksom vid en översyn av nuvarande renskötsellagstiftning. Christina Allard är jur.dr, lektor vid Luleå tekniska universitet och førsteamanuensis II vid UiT Norges arktiske universitet. Hon har under många år forskat och skrivit om samiska rättigheter liksom om andra urfolks rättigheter komparativt. Hon är ofta anlitad som föreläsare och expert inom och utanför akademin. Allard driver det nordiska forskarnätverket NORSIL (Nordic Research Network for Sami and Indigenous Peoples Law) och ger tillsammans med Susann Funderud Skogvang ut antologin «Indigenous Rights in Scandinavia: Autonomous Sami Law» på Ashgate under 2015
 
ISBN10: 9170611866 ISBN13: 9789170611865 Språk: Svenska Utgiven: 20151026 Antal sidor: 365 Förlag: Makadam förlag
Kan beställas genom: Adlibris , Bokus

Kajsa Andersson: Sápmi i ord och bild 1

 
Sápmi i ord och bild 1 har nyligen kommit ut på On Line Förlag AB.
Boken består av en samling studier skrivna av forskare, författare och andra initierade, varav flera med samiska rötter. Sedan urminnes tider har samer levt i ett område som sträcker sig över fyra länder: Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och norra Sveriges inland. Antologin innehåller rikt illustrerade artiklar som behandlar bland annat historia och politik, resenärer, fotografer, konst, språk och traditioner. Texterna, som tilldrar sig i hela Sápmi, dryftar allvarliga och aktuella frågor som rör ett folks rättigheter.
Sápmi i ord och bild 1 (förord, innledning og innholdsoversikt)
BTJ recension av Magnus Öhrn: Sapmi i ord och bild
Hårdbunden, 592 sidor.
Pris 360 kr inkl. moms, + frakt
Beställ Sápmi i ord och bild
info@onlineforlag.se

Paul Pedersen, Torill Nyseth: City-Saami – same i byen eller bysame? Skandinaviske byer i et samisk perspektiv

city saamiBoka handler om framveksten av bysamiske samfunn i Skandinavia. Gjennom inngående studier fra byer i Norge, Sverige og Finland reises spørsmål som; Hvordan og i hvilken grad identifiserer bysamene seg med byen de er bosatt i? Hvordan markerer bysamene sin samiske identitet og hvordan blir den samiske bybefolkningens krav i forhold til alminnelige borgerrettigheter og anerkjennelse håndtert av majoritetssamfunnet? Hvilke organisasjoner, institusjoner og nettverk synes å være avgjørende for deres hverdagspraksis i en urban kontekst? Til slutt drøftes stillingen til bysamene i Skandinavia sett i relasjon til studier av urbane urfolksamfunn i andre deler av verden.
De aktuelle byene er Tromsø, Rovaniemi, Umeå, Oslo og Helsingfors.
ISBN: 978-82-8263-181-5. ČálliidLágádus, 2015. 331 s. Innb. 349.- (kan bl.a. kjøpes gjennom haugenbok.no og adlibris.com)

Lillian Ryd: Urfödan : om självhushållets mat hos folk i Lappland

urfodan-om-sjalvhushallets-mat-hos-folk-i-lapplandLilian Ryds femte bok om hennes forskning av  nordsvensk kulturhistorie.Her knytter hun sammen Lapplands ulike folk, hvordan de har levd av og med naturen etter urgamle mønster. Boken bygger på 30 års intervjuer med eldre samer og svensker om selvhusholdningens hverdag og hvordan de tenker om mat og spising. Vi får et fascinerende innblikk i en tilværelse med røtter til livet på tundraen langt tilbake. Svensk tekst.
Här knyter hon samman Lapplands olika folk och hur de levt av och med naturen efter urgamla mönster. Boken bygger på närmare 30 års intervjuer med äldre samer och svenskar om självhushållets vardag och om hur de tänkt kring mat och ätande. Vi får fascinerande glimtar av en tillvaro med rötter i livet på tundran för tiotusentals år sedan.I den prisbelönta Kvinnor i väglöst land skrev Lilian Ryd om nybyggarkvinnor. Villkoren för deras ättlingar undersöktes i Vi åt aldrig lunch. Med juristen Tomas Cramér har hon i Tusen år i Lappmarken kartlagt samernas ställning från vikingatid till nutid.Hennes senaste bok Renskötarkvinnor och livet i de sista rajderna gav unika insikter i samiskt kvinnoliv.
ISBN: 9789187949241. Ord & visor forl., 2015. 356 s. Innb. 211.- (kan også kjøpes gjennom adlibris.com)

Siri Broch Johansen: Elsa Laula Renberg – historien om samefolkets stora Minerva

Elsa-omslag-svensk.inddSvensk oversettelse av Siri Broch Johansens biografi om den samepolitiske pioneren og ikonet Elsa Laula Renberg. Elsa Laula Renberg – historien om samefolkets store Minerva (2015).

Elsa Laula Renberg (1877-1931) er kjent som strategen bak det første samiske landsmøtet som ble avholdt i Trondheim 6.-9. februar 1917. Hun hedres ofte over hele Sápmi, særlig i forbindelse med feiringen av samefolkets dag 6. februar. Slik var det ikke mye av i hennes egen samtid. Hun var en kvinne forut for sin tid, med et brennende engasjement for samiske rettigheter og med et stort talent for å formidle tankene sine både muntlig og skriftlig. Noe som gjorde henne til en stor samisk lederskikkelse. Hun var også stridbar og kompromissløs, noe som førte henne ut i mange konflikter.Johansen har i denne biografien vektlagt å skildre Elsa som et menneske av kjøtt og blod, med både gode og dårlige sider.

ISBN:978-82-8263-173-0. ČálliidLágádus, 2015. 179 s. Innbundet. 280.- (kan kjøpes bl.a. gjennom Biblioteksentralen, adlibris haugenbok.no)

Julia Nordblad: Den enspråkliga demokratin – minoriteterna, skolen och imperiet, Sverige och Frankrike, 1880-1925

Omslag
Kring sekelskiftet 1900 lanserades i Sverige och Frankrike en ny pedagogisk metod för att lära ut nationalspråket på platser där andra språk dominerade. Från den allra första skoldagen skulle undervisningen uteslutande ske på svenska respektive franska. På ett slående sätt blev metoden obligatorisk i skolundervisningen av vissa grupper medan den ansågs direkt olämplig för andra. Detta är en undersökning av diskussionerna om metoden på fyra platser: i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken. Frågan om vilket språk läraren skulle prata i klassrummet visar sig vara tätt sammanflätad med tidens stora frågor om allmän rösträtt, vilka som ska ingå i den demokratiska gemenskapen och hur lika de jämlika egentligen måste vara.
Julia Nordblad är forskare verksam vid institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. ”Den enspråkiga demokratin” bygger på hennes doktorsavhandling från Göteborgs universitet 2013. Avhandlingen har belönats med Cliopriset, Per Nyströms vetenskapspris och Stiftelsen Övralids pris till Kate Bangs minne.
Mjukband, 373 sidor
ISBN: 9789187483110 Symposion  kan beställas från Symposion , Adlibris, CDON.COM, PLUSbok.se
#samibibl #samernasbibliotek #ajttebiblioteket

Cristina och Tore Öberg: Landsfiskalen : Erland Ström i Jokkmokk

Samlarvurmen höll på att göra mig olycklig. Det var Erland Ströms (1892-1971) ord angående den stora samling av samiska bruksföremål, hantverk och konst han köpt till sig under alla sina år i Jokkmokk.

Han flyttade 1921 från Övertorneå för att tillträda som ortens landsfiskal, det vill säga vara den lokale åklagaren, polischef och utmätningsman. Under de 32 yrkesverksamma åren var han under 31 år också ordförande i Jokkmokks sparbank, och samtidigt under 20 års tid också ordförande i Handelsbanken! Inte för att bankuppdragen och konstsamlingen hade något att göra med varandra. Det var familjen som fick lida ekonomiskt när Erland Ström förköpte sig för att utöka sin samling.
Cristina och Tore Öberg har öst ur ett digert källmaterial när det gäller Erland Ströms gärning som myndighets- och privatperson. Det var inte enkelt, vilket framgår redan i förordet. Att vara landsfiskal och en del av överheten som ska följa lagar och regler ställdes tidvis emot levnadsförhållandena och försörjningsmöjligheterna i den ort han verkade vid.
Att skildra den tidens attityder och språkbruk gör att klarlägganden och förklaringar behövs. Författarna är noga med att påpeka att i den löpande texten används alltid ordet same eller samer när det handlar om ursprungsbefolkningen. Men i de citat som förekommer i boken från den tiden har man behållit det som man skrev då, det vill säga lapp eller lappar.
Vi delges ett händelserikt liv. Inte minst tjänstgöringen under andra världskrigets år 1939-45. Från 1940 då Norge invaderas av Tyskland kom en kontinuerlig flyktingström därifrån och måste tas hand om eller till och med begravas på plats ifall de inte överlevde strapatserna. Omslagsbilden är just från en sådan begravning. Två ryska krigsfångar som flytt från ett tyskt fångläger i Norge och svultit ihjäl i en nedrasad renvaktarkåta på fjället i Sverige. Den som förrättar begravningen på bilden är naturligtvis Erland Ström.
Många dramatiska människoöden och händelser återberättas på förtjänstfullt sätt med ett rikt bildmaterial av Cristina och Tore Öberg. Och vill man se vad Erland Ström köpte till sig, eller lyckades beställa av olika konstnärer, så finns föremål samlade av honom utställda på det Svenska fjäll- och samemuséet Ájtte i Jokkmokk.
ISBN:9789163374609 Förlag: Förlag: Cristina och Tore Öberg i samarbete med Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
#samibibl #samiskbibliotekstjenste #ajttebiblioteket #samernasbibliotek #jokkmokk

Christer Westerdahl: Den enögde vargjägaren i Vilhelminafjällen

VargjägarenFör att leva som Enocksson gjorde måste han ha stått ut med ensamhet, kanske ha haft ett drag av eremit. Men han var inte osocial, utan uppskattade i stort sett alla former av umgänge. Han avstod tills mot äldre dagar från «fast» kvinnligt sällskap. Han var minst sagt noggrann, oerhört envis, lyssnade sällan på andras goda råd, men var allmänt sett en skrupulöst tillförlitlig person av den gamla skolan, «en rejäl karl.»
Att han hade litterära intressen är omvittnat. Han var en god berättare och har även publicerat goda texter själv. Synd att det inte blev mera en kortare artiklar i jakttidsskrifter. På sitt område, jaktens, var han kunnig, utomordentligt skicklig och ibland också mycket lyckosam, trots att han bara hade ett öga. Det kan man dock inte säga om hans vargjakt i ett längre perspektiv. Hans omvittnade envishet ledde både till svält och umbäranden som säkert skulle ha knäckt en person svagare i anden.
ISBN: 9789187360718 Förlag: Båtdokgruppen 200SEK (kan också köpas via : Litteraturmagazinet, Adlibris, Bokus
#samibibl #ajttebiblioteket #samernasbibliotek #samiskbibliotekstjenste

Bertil Marklund: Det milsvida skogsfolket : Skogssamernas samhälle i omvandling 1650-1800

Denna avhandling om skogssamerna behandlar förändringarna i deras samhälle 1650–1800. Bland allmänheten är skogssamerna inte lika kända som fjällsamerna. En del forskning om skogssamerna har genomförts men då i sammanhang där den fjällsamiska forskningsdelen legat i förgrunden. I avhandlingen påvisas att skogssamerna hade kontroll på utvecklingen av sina näringar: De var därmed aktörer på en social och samhällelig nivå i samebyn, Arvidsjaurbyn. Omkring år 1800 skulle denna ordning, på grund av statliga åtgärder, komma att försvagas.
Dáhta doktårbargguo lúvletjij bijrra sijttá tjielgastit syöbradahkan virduodiemiev 1650–1800 tjuöhtiejäbij gaskasne. Lúvletjij viessuomvyjjarh eäh almatjijste leäh aktta åhppásh guh váriegij vyjjarh. Múvtieme uhtsadiebmie leä gujt dahktuvvame valla dalluojge váriegij ienabe guh lúvletjij viessuome leä guövddielisne urrame.
PDF fulltext
Skrifter från Centrum för samisk forskning, ISSN 1651-5455 ; 23, Kulturens frontlinjer, ISSN 1402-8506 ; 58
ISBN: 978-91-7601-235-2
#samibibl #ajttebiblioteket #samernasbibliotek #samiskbibliotekstjenste

Greta Huuva: Luondu lea mu gievkkan

Cover
“All food in the Sámi culture is nutritious and acts as a natural medicine for the body and soul.
Greta Huuva passionately embodies this philosophy through her work as a Sámi chef, as a modern day medicine woman, and a Sámi food ambassador.
The foundations of this book, and the accompanying film, are based on Greta’s exceptional knowledge of food and cooking, and the use of plants and herbs within the world of the Sámi that has almost been forgotten.
Greta Huuva’s commitment goes well beyond the preservation of knowledge, and is characterised by a desire to pass on her wisdom to future generations.”
BOOK: English/Swedish languages, cm 26×24, paperback cover, 104 pages
FILM: 30 minutes – Language: Swedish with English subtitles, narrated by Greta Huuva
ISBN: 978-91-979574-4-1, 88 s. : ill. + 1 DVD
Beställas från: Varda, Ájtte, adlibris.com
Trailer of the film: https://www.youtube.com/watch?v=DdsRAhDeHC0
#samibibl