Kåre Sundelin: Samernas och Samelands historia – källforskning 2016–2020

Bok som beskriver Nord-Sverige i middelalderen, da staten og kirka begynte å interessere seg for samene med hensyn til skatt, land og kristning.

Fra 1600-tallet, når koloniseringen av Norrland begynte, kom nybyggerne til å innvirke på samene og det samiske samfunnet. Boka gir innblikk i samenes og nybyggernes livsvilkår fra den tid og fram til i dag med høyesterettsdommen i Girjasmålet.

Kåre Sundelin gått i gjennom ca 12.500 sider med litteratur med tilknytning til samer som finnes. Ut fra det har han silt ut rådata og lagd komprimerte referat.

ISBN: 978-91-86481-05-6. On Line forl.: , 2020. 98 s. Heftet. 220.- boka kan bestilles fra info@onlineforlag.se

Anne Pavval: Sagan om Buolla

Sagan om BuollaAnne Pavval berättar om den lilla renskötarpojken Nils Johan och hans två bästa vänner, tamhärken Buolla och hunden Jojo. Handlingen utspelar sig i norra Sverige, där Nils Johan bor med sin familj. Man får följa vännerna under de olika årstiderna och vara med i arbetet med renskötseln. Boken är illustrerad med vackra akvareller av Torbjörn Sandling och Margaretha Dahl Sandling.

ISBN 978-91-979574-0-3. Varda, 2011. 47 s. SEK 240:- (kan köpas genom Ájttes webbshop)