Sámi kulturipmárdus mánáidgárddiin ja skuvllain/Samisk kulturforståelse i barnehage og skole

Heftet er utviklet i samarbeid med Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og består av syv artikler fra forskjellige områder i Sápmi som tar utgangspunkt i den lokale kulturen.

Artiklene har mange gode anbefalinger og eksempler på hvordan og hva man kan jobbe med i barnehage og skole i forhold til samisk kulturforståelse.

Birgit Andersen: Samisk blikk i barnehagen; Maja Dunfjell: Ornamentikk – samisk tradisjonskunnskap i barnehage og skole; Elle Sofe Sara: Dans med samisk- og urfolkstematikk; Lisbet Hansen og Anne Birgitte Fyhn: Kan det lages mønster på ski?; Karen Anne Buljo: Muntlig tradisjon puster liv i kulturen; Máret Rávdá M. Buljo: Samisk mat og tradisjoner – med samisk tradisjonell tankegang i fremtiden?; Siri Nystø Ráhka: Samisk språkarena.

Denne første utgaven er nordsamisk og norsk. Heftet skal også utgis på lulsamisk/norsk og sørsamisk/norsk.

 Sámi kulturipmárdus mánáidgárddiin ja skuvllain/Samisk kulturforståelse i barnehage og skole (PDF)

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, 2020. 75 s. Heftet.

Matematihkka mánáidgárddis

Matematihkka mánáidgárddis (matematikk i barnehagen) er laget for å vise eksempler på og motivere til systematisk arbeid med matematikk i barnehagen. I boka finnes konkrete forslag på hvordan stimulere barns interesse for matematikk. Eksemplene vises både med bilder og tekst.

Matematihkka mánáidgárddis lea ráhkaduvvon čájehit ovdamearkkaid ja movttidahttit systemáhtalaččat bargat matematihkain mánáidgárddis. Girjjis leat konkrehta evttohusat mo stimuleret matematihkkaberoštumi. Matematihkka mánáidgárddis leat ollu evttohusat mo stohkosiiguin, spealuiguin, girjjiiguin jna. sáhttá bargat ovddidit máná giela. Ovdamearkkat
čájehuvvojit sihke govaiguin ja teavsttaiguin.

ISBN: 978-82-8263-004-7. CálliidLágádus, 2011. 250.-