Dyan Sheldon: Faalaj vuelie/Fálláid luohti

Oversettelse til sørsamisk og nordsamisk av Dyan Sheldon‘s The Whales’ Song (1991).

Fra sin bestemor får Lilja høre om de magiske hvalene ute i bukta. En magisk natt får Lilja  oppleve hvalene synge og danse.

Oversatt til sørsamisk av Maria Gunilla Påve Wilks. For aldersgruppen 3-6 år. Illustrert av Gary Blythe. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Liljan aahka tjeakoesvoetem åtna. Akten jïjjen, Lilja aaj buektehte faalide govledh jïh vuejnedh.

ISBN: 978-82-93402-59-6. Gïelem nastedh/Samerådet, 2022. 32s. Heftet. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen )

Rita Sørly: Ábiid plástihkat/Plasten i havet

Forsker og forfatter Rita Sørly har kommet med oppfølger til Namako og tentaklene/ Namako ja bivdojuolggit (2018).

Forskerne Aihe og Whina reiser sjøveien fra Otago på New Zealand til Gamvik i Norge. De skal delta på en konferanse der og undersøke en gåsenebbhval som har strandet i fjæra. Hvalen bor på dypet i tropiske vann. Hva har ført hvalen helt til Gamvik på Finnmarkskysten?  På turen opp til Norge reiser de med båt og skal forske på plast i sjøen hele veien opp til Norskehavet og Gamvik.

Sørly har gitt ut boka i samarbeid med forelegger og forfatter Rauni Magga Lukkari som har oversatt til nordsamisk. Boka er illustrert av den kjente illustratøren og forfatteren Malgorzata Piotrowska.

 Aihe ja Whiva oahpás­muvvaba boggi dillái ábis (Astrid Helander, 21.10.20, Ávvir)

Dutkkit Aihe ja Whina johtiba mearaid mielde Otagos, New Zealanddas gitta Norgii. Soai áiguba dutkat muohtofávrofállá mii lea rievdan fiervái. Fállá ruoktun leat trohpalaš ábit. Manin son fális rievddai nie guhkás, gitta Gáŋgaviikka fiervái?

ISBN: 978-82-92473-37-5. Gollegiella, 2020. 55 s. Innb. (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)