Ellen Alm: Trondheims siste heksebrenning – trolldomsprosessen mot Finn-Kirsten

trondheims siste heksebrenningHistoriker og førstebibliotekar Ellen Alm  ved NTNU har skrevet bok om samiske Kirsten Iversdatter, den siste som ble brent på bål som heks i Trondhjems amt. Det skjedde i 1674 etter en av de verste og mest omfattende trolldomsprosessene i amtets historie. Boka beskriver hekseprosessen mot Finn-Kirsten basert på de originale saksdokumentene.
Kisten var en fattig omstreifer som en tid hadde gått rundt i bygdene i Gauldal og tigget til seg mat og truet bøndene med ulykke. Da den rettslige granskningen mot henne fant sted i Støren i 1673, ble hun dømt fra livet for unnlatelse av kirkegang samt hor. Etter en tid i fangenskap og tortur tilstår Kirsten å «ha gitt seg til djevelen og øvet trolldoms kunst». Mot slike ugudelige trolldomssynder foreskrev loven bålstraff. Før hun ble henrettet, anga hun over tretti personer fra Gauldalen, Stjørdalen og Trondheim by, både fattige og rike samt fremtredende bønder. Saken fikk forgreininger til Flesnes i Troms og Rødøy i Nordland.
Rød tråd fra heksebål til radikal islamisme (Universitetsavisa, 20.10.14)
Den siste heksa – 12. oktober det det 340 år siden Trondheims siste heksebrenning (Ellen Alm, kronikk i Adresseavisa, 11.10.14)
ISBN 9788283050103. Museumsforl., 2014. 184 s. Heftet. 290.- (kan kjøpes bl.a gjennom haugenbok.no)

Rune Blix Hagen: The Sami – Sorcerers in Norwegian History – Sorcery Persecutions of the Sami

sami-sorcerersI 1692 ble noaidien og reindriftssamen Anders Poulsen fra Utsjok dømt til døden i Vadsø. Saken mot Poulsen er den siste alvorlige trolldomsprosessen blant de mange noaidi-sakene mot samer i Finnmark på 1600-tallet. Hagen setter lys på dette mørke mørke kapitlet i norsk historie.

Hagen er historiker og har skrevet en rekke artikler og kronikker om hekseforfølgelsene i Norge og Europa.

Heftet er engelsk oversettelse av Samer er trollmenn i norsk historie – trolldomsforfølgelsene av samer (2005).

At the court session in Vadsø in February 1692, the noaidi and reindeer-herding Sami Anders Poulsen – Poala-Ánde – from Utsjok-Varanger was sentenced to death and to be «burned alive at the stake» for having «practiced the wicked and ungodly art of sorcery». The trial of Poulsen is the last serious legal proceeding for witchcraft among the many noaidi cases of Sami in Finnmark in the 1600s. This is the dark chapter in Norwegian and Sami history examined by Rune Blix Hagen in this account.

ISBN: 978-82-8263-114-3. CálliidLágádus, 2012. 140.-