Karen Anne Buljo: Áfruvvá – Havfruen

Etter inspirasjon fra et sjøsamisk sagn har Karen Anne Buljo skrevet dette eventyret om sjøsamejenta som fikk havets joik og ble til havfrue. Dette skjedde i en tid langt tilbake da mennesker å dyr kunne snakke med hverandre. Bildeboka har parallell lettlest tekst på norsk og nordsamisk og er vakkert illustrert av Liv Vatle. Aldersgruppe: 4-9 år.

ISBN: 978-82-7601-188-3 . Iđut, 2011. 64 s. 180.- (kan kjøpes gjennom haugenbok.no)

Kerttu Vuolab: Paradisets stjärna

Paradisets stjärna  er en svensk oversettelse av Kerttu Vuolabs eventyrroman Bárbmoáirras fra 2008. Forfatteren hun har flettet sammen eventyrromanen med tre tids-tråder. Ved hjelp av fiksjonen vil hun formidle myter, eventyr og fortellinger fra fortid og nåtid til kommende generasjoner, slik at også de får del i forfedrenes rike fortellertradisjon.

Vi følger barna, Siggá, Duommá og Sáriggá, som blir veiledet av mytene, eventyrene og fortellingene, men blir også hjulpet av Gieddegašgálgu, en allvitende skytsånd som gir råd til menneskene. Kerttu Vuolab har selv illustrert boka.

Boka var nominert til Nordisk råds litteraturpris 2011 for det samiske språkområdet: Kerttu Vuolab (Det samiske språkområdet) (norden.org)

Paradistes stjärna lea máinnasromána. Son dáhtošii dáinna fikšuvnnain gaskkustit doložiid ja dálážiid, vai boahttebuolvvat maid besset muosáhit sámiid rikkis máinnasárbbi. Myhtat, máidnasat ja muitalusat dolvot lohkki sámiid eamioskku ipmiliid máilbmái. Dát bagadit ja rávvejit mánáid, Sikká, Duommá ja Sárikká. Gieddegašgálgu, gii diehtá buot, veahkeha maiddái sin.Vuolab lea  illustreren girjji.

ISBN: 978-82-7374-482-1. Davvi girji, 2011. 315 s. 298.- (kan også kjøpes fra haugenbok.no)

Ruitu – mii ii hálidan heaitit duoldamis

Ruitu – mii ii hálidan heaitit duoldamis (Gryta som ikke ville stoppe å koke) er et tradisjonelt norsk eventyr tilpasset og oversatt til nordsamisk av Anne Dagmar Biti Mikalsen og Kirsten Wirkola. Boka har  tegnspråkillustrasjoner som hjelp og motivasjon for voksne som ønsker å bruke tegn- og kroppsspråk når de leser eventyret sammen med barn.

Ruitu mii ii hálidan heaitit duoldamis lea norgga njálmmálaš árbevirolašmáinnas. Mii leat heivehan máidnasa davvisámegillii, ja sárgon dása sámeivnnat govaid. Girjái leat maid bidjan veahkkegiela-mearkkaid nu ahte lea veahkkin ja movttidahtiin dihtii olbmuid mánáid- birrasis geavahit veahkkegiela go lohket girjji mánáiguin. Sámegillii: Anne Dagmar Biti Mikalsen ja Kirsten Wirkola.

ISBN: 978-82-8263-023-8. CálliidLágádus, 2011.  21 s. 190,-

Gollevuokta

Gullhår er et engelsk folkeeventyr utgitt på mange språk. Guollevuokta er en nordsamisk oversettelse. Boka har hjelpepråkillustrasjoner for å motivere voksne til å bruke tegn- og kroppsspråk når de leser boka sammen med barna. Oversatt til nordsamisk av  Anne Dagmar Biti Mikalsen ja Kirsten Wirkola.

Gollevuokta lea eŋgelas álbmotmáinnas mii lea ilbman olu máilmmi gielaide. Girjái leat maid bidjan veahkkegiela-mearkkaid nu ahte lea veahkkin ja movttidahtiin dihtii olbmuid mánáid- birrasis geavahit veahkkegiela go lohket girjji mánáiguin.

ISBN: 978-82-8263-022-1. CállidLágádus, 2011. 190.-

Inger-Mari Aikio-Arianaick: Čáhcerávgga gazza

Ima Aikio-Arianaick’s nye barnebok Čáhcerávgga gazza (Draugens klo) er en spennende fortelling om den langhårete Áilu som overvinner sin redsel og våger å knytte vennskapsbånd med draugen, himmeldraugen og istrollene. 

Fortellingen knytter sammen gamle beretninger med livet til dagens unge som blant annet preges av heavy-rock og trampoline. Slik kan barna lettere identifisere seg med Áilu. Boka visker fantasifullt ut grensen som folk ofte setter mellom fortelling og eventyr: fortelling er sann hendelse og eventyr ikke. Seija Harlin har illustrert boken. Nordsamisk tekst.

Ima Aikio-Arianaick cállin ođđa mánáidgirji Čáhcerávgga gazza lea gelddolaš muitalus guhkesvuovttat Áillus, gii vuoitá balus ja duostá catnat ustitvuoda báttiid cáhcerávggain, albmerávggain ja jieknjastáluiguin.

Muitalus catná oktii dološ máidnasa dálá mánáid eallimii, masa gullet heavy-rock ja trampoliidna. Nu mánát sáhttet identifiseret iezaset álkibut Áilluin. Girji sihkku hutkájit eret rájá, maid eará álbmogat mángii sárgot muitalusa ja máidnasa gaskii: muitalus lea duohta fearán ja máinnas fas ii. Girjji govaid lea dahkan Seija Harlin.

ISBN: 978-82-90625-64-6, DAT, 2011. 47 s. 150.-

Sissel Horndal: Stallo og sølvmånen (lydbok)

Stallo og sølvmånen er en gjendiktning av et kjent samisk eventyr, som finnes i mange versjoner, gjort av forfatteren og illustratøren Sissel Horndal. Hun samarbeider her med den profesjonelle fortelleren Eirin Edvardsen som leser eventyret som handler om en jente som blir overfalt av Stallo mens hun gjeter rein i fjellet. Han røver med seg både jenta og reinflokken og alt håp synes å være ute. Jenta er modig og snartenkt, men er dette nok for å beseire en tilsynelatende uovervinnelig motstander?

Stallo og sølvmånen er lydbokversjon av figur- og fortellerforestillingen Stallo sover ikke når sølvmånen skinner. Lydboka inneholder et lite hefte for dem som vil vite litt mer om bakgrunn og tradisjoner rundt forestillingene om Stallo og kona hans, Luttak, med kildehenvisninger. Sissel Horndal har selv gitt ut lydboka på sitt eget forlag.

Les en anmeldelse her: http://aktiviteterforbarn.no/artikkel/stallo-og-solvmanen

Rabarbra bokmakeri, 2010. 1 CD. 25 min. 150.- (bestilles fra rabarbra@gmail.com eller fortelleirin.no)

Jens Martin Mienna: Vilges bárru (Čuovgga suotnjarat 2)

Vilges bárru (Den hvite bølgen) bok nummer to i fantasyserien Čuovgga suotnjarat (Lysets strâler). Den første boka i serien – Seavdnjadasa hástalusat – kom ut i 2009. Serien tar utgangspunkt i samisk mytologi og eventyr og har barn i 10-14 som målgruppe. Nordsamisk tekst.

I denne boken møter vi de seks ungdommene Čormmoš, Sáđis, Sire, Rokča, Ánnu og Aimo igjen. I begynnelsen følger vi Čormmoš hjemme. Han opplever mange underlige ting som skal hjelpe ham gjennom nye utfordringer. Hans bestefar dør. En hendelse som gjør ham sterkere og gir ham et annet syn på livet.  Når siidaene reiser til den årlige samlingen skjer det noe med en sentral person som fører til stor sorg og lidelse. Med bølgene kommer hvite skip med hvitkledde fremmede på besøk. De har spesielle krefter og har  «lyset» med seg, men det hvite er jo ikke alltid av det gode…

Vilges bárru lea nubbi girji Čuovgga suotnjarat ráiddus. Dán girjjis deaivvadat fas dainna guđain mánáin geat gullet iešguđet ge siidii. Álggus máidnasis de čuovvut Čormmoža iežas siiddas. Doppe son vásihii ovddožiid mat galget veahkehit ođđa hástalusaid čađa. Sus maid jápmá muhtun lagas olmmoš. Dat vásáhus gievruda ja addá sutnje eará oainnu eallimii. Go de siiddat ollejit deaivvadanbáikái, de álggos lea buot nu go láve. Muhto juoga dáhpáhuvvá muhtun guovddáš olbmui, ja dat buktá morraša ja gillámuša. Muhtumat geain leat vilges biktasat bohtet báruid mielde čuovggain. Muhto vielgadis ii leat álo buorrevuohta…

ISBN: 978-82-7374-770-9. Davvi girji, 2010. 320 s. 280.- (Kan også kjøpes fra haugenbok.no)

H.C. Andersen, Asbjørnsen & Moe: Álbmotmáidnasat 1 – jietnagirji

Issát Sámmol Heatta har oversatt eventyr av Asbjørnsen & Moe og H. C. Andersen til nordsamisk og forteller selv om hvordan en fjær kan bli til fem høns, om gutten som skulle tjene tre år uten lønn,  om hvordan smørbukk prøver å komme seg ut av trollets sekk, om Gudbrand i Lia, den flygende kofferten, om Soria Moria slottet og mange fler.

Issát Sámmol Heatta lea jorgalan davviriikalaš máidnasiid sámegillii ja máinnasta jietnagirjjis. Dán jietnagirjjis beasat gullat mo okta dolgi sáhttá šadat vihtta vuoncán, mo gonagasnieida čiegada ja rájada báktegonagasa suorpmasa , mo vuodjagáibi beasada stálošáhku seahkas, ordda jussá birra, girdi koaffara, hearvásvuođa sloahta birra, hilbes gáicca birra, jábálaš biera birra, spiinne biebmi ja mearraveardna birra, guoktenuppelot vuojaža, leaskka bártni birra ja vel čuvodeaddji birra.
 

ISBN: 978-82-7374-819-5. Davvi girji, 2010. 1 CD. 249.- (kan også kjøpes gjennom Haugen bok)

Karen Anne Buljo: Kristoffer ja Lálla

Eventyrfortelling for ungdom. Guden Álddagas reiser til menneskene hvor han har lagt merke til den vakre kongsdatteren. Men hun skal giftes bort og er fortvilet. Álddagas dukker opp og hjelper henne å flykte. Kongsdatteren blir kastet i fengsel, hvor hun føder tvillinger – en gutt og en jente. De blir bortført av kongens bror og lagt ut i skogen for å dø. Men skjebnen vil det ikke slik. Barna vokser opp i skogen først blant ulver og  deretter hos ørnene. Når de er ganske store blir de hentet fra fugleøya av folk fra en kystlandsby.

Romanen har hentet inspirasjon fra gamle fortellinger og har et sterkt preg av tradisjonell muntlig fortellemåte. Illustrasjoner i svart-hvitt av  Liv Vatle. Beregnet for aldersgruppen 10-14 år og har spesielt gutter som målgruppe.

Čállán girjji dološ máidnasis (Ardna – NRK Sámi radio)

ISBN 978-82-7601-179-1. Idut, 2010. 80 s. 198.-

Solfrid Fjellaksel Pedersen: Beaivvi bártni suotnjadeapmi – Solsønnens frierferd

Tospråklig barnebok med parallelltekst på nordsamisk og norsk.  som forteller historien om samenes opphav. Langt tilbake i tid legger Solens sønn ut på en lang reise for å finne seg en kone, for i solsønnens land finnes det ingen jenter. I jettenes land treffer han jettekongens datter, som blir med ham tilbake. Sammen får de Gállábártnit – samenes stamfedre. De var noen usedvanlig dyktige bueskyttere og jegere. De fant også opp skiene. For at de ikke skulle glemmes ble de sendt opp til stjernehimmelsen  etter sin død (Orions belte).

Fortellingen er basert et gammelt samisk episkt dikt som ble nedtegnet av den sørsamiske presten Anders Fjellner i 1840-årene (Solsønnens frieri i jettenes land). Boka er illustrert av forfatteren selv og oversatt til nordsamisk av Sigbjørn Skåden. Beregnet for barn 3-6 år.

ISBN: 978-82-91973-43-2. Skániid girjie, 2010. 94 s. 240.- (Kan også bestilles fra Haugenbok)