Š – 66/2012 (ungdomsmagasin)

Nytt nummer av det samiske ungdomsmagasinet Š har kommet ut. Magasinet har fått ny redaktør – Niels Ovllá Oskal Dunfjell. I magasinet finnes det nyheter om samiske kjendiser, motetips, bok og musikkanmeldelser i tillegg til artikler på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

I dette nummeret er det et portrett av den sørsamiske ungjenta Marja Helena Fjellheim Mortensen som drømmer om å leve som musiker og formidler av sørsamisk musikk og kultur. Her er også artikler om Kautokeinos jentefotball på Norway Cup, om lulesamisk uke i Tysfjord og om samisk kjendisverden med lister over samiske A, B og C-kjendiser.

Magasinet kommer ut med fem nummer i året og sendes gratis til alle ungdommer fra 8. klasse og oppover som har samiske språkfag i skolen.

ISSN 0804-5143. Iđut, 2012. 32 s. 40.-

Henry Minde: Fornorskninga av samene – hvorfor, hvordan og hvilke følger?

Minorietspolitikken overfor samene i Norge var lenge ensbetydende med assimilerings- eller fornorskningspolitikk. Denne perioden utgjør en egen epoke i samisk historie (1850-1980). Periodens begynnelse knyttes til opprettelsen av Finnefondet i 1851 som ble opprettet av Stortinget for å iverksette et språk og kulturskifte blant samene. Periodens avslutning sammenfaller med Altasaken 1979-81 som ble et symbol for samenes kamp mot kulturell diskriminering og kamp for kollektiv respekt, politisk selvstyre og materielle rettigheter.

Henry Minde arbeider som professor ved Universitetet i Tromsø hvor han underviser i samisk og andre urbefolkningers juridiske, politiske og kulturelle historie. I dette temanummeret av Gáldu gjør han rede for bakgrunnen for norske myndigheters fornorskningspolitikk overfor samene, hvordan det ble gjort og hvilke følger dette fikk.

Disse 130 årene med fornorskningspolitikk lyktes særlig  å nå sine mål i de sjøsamiske distriktene, spesielt med hensyn til målet om et språkskifte og delvis også målet om identitetsskifte. Her ble følgene av fornorskningsprosessen individualisert og delvis tillagt skam. Å bli tatt for å være same offentlig var et personlig nederlag, skriver Minde.

Gáldu čála utgis av Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter,  som har kontorsted i Kautokeino.

Temanummeret om fornorskninga av samene – Gáldu nr 3/2005 – er trykket opp på nytt og er sendt  til alle offentlige bibliotek  i Norge.

Š – 60 (samisk ungdomsmagasin)

Š – 60-2011 inneholder blant annet en artikkel om den unge, vakre Karasjokjenta Inga Maurstad som jobber som modell i Europa , intervju med danseren Anders Aasberg  som denne høsten har bodd i Kautokeino hvor han har vært med  i Beaivvaš siste stykke Guohcanuori šuvva/Sangen fra Rotsundet og  her er også en tunédagbok med de unge, samiske rockerne fra Inari – SomBy –  som turnerer i Europa. Ellers finnes her noveller og nytt om design og mote.

Magasin for ungdom på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk med Máret Ánne Sara som redaktør. Magasinet sendes ut gratis til ungdomsskoleelver fra 8. klasse som har undervisning i samisk.

ISSN 0804-5143. Iđut, 2011. 31 s. 40.-

Š – 60 (samisk ungdomsmagasin)

Š – 60-2011 inneholder blant annet et intervju med den unge tegneserieskaperen Sunna Maaret Kitti fra Inari i Finland, som har hentet inspirasjon fra japansk manga i sin første tegneserie – Sámi Soldiers. Den får vi får smakebit fra i dette magasinet.  Her finner vi også et portrett av den kjente  og plateaktuelle rapperen Nils Rune Utsi, alias SlinCraze,  fra Kautokeino. Ellers finnes her noveller, nytt om design og mote, og  anmeldelser av SlinCraze sin siste CD og Siri Broch Johansens Sárá beaivegirji.

Magasin for ungdom på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk med Máret Ánne Sara som redaktør. Magasinet sendes ut gratis til ungdomsskoleelver fra 8. klasse som har undervisning i samisk.

ISSN 0804-5143. Iđut, 2011. 31 s. 40.-

Nuorat 4/2010 – tidningen för samisk ungdom

I Nuorat nr. 4-2010 er blant annet fotball, sameting og sørsamiske animasjoner tema. Her finnes en artikkel om gamle, trøtte Jokkmokks marked og intervju med Ára – Simon issát Marainens band og en anmeldelse av deres debututgivelse O. Tidsskriftet inneholder tekster på svensk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. De fleste på samiske språk. På deres nettsted finnes oversettelser til svensk av de samiskspråklige tekstene.

For bestilling og mer informasjon se: http://www.nuorat.se/

ISSN 2000-31-37. 39 s.

Bårjås 2010: Kultuvrra ja luonndoárbbe/Kultur og natur

Bårjås er et lulesamisk populærvitskaplig tidsskrift som gis ut av Árran – det lulesamiske museet og kultursenteret på Drag i Tysfjord. Tidsskriftet er gitt ut siden 1999 og kommer med et nummer i året.

Årets Bårjås er viet temaet kultur og natur og  Lars Magne Andreassen er redaktør. I artiklene til Jon Petter Gintal og Viktor Solbakken fokuseres det på hvordan naturen er det materielle grunnlaget for kulturen. Som urfolk og etnisk minoritet i Norge, har samene krav pa et materielt kulturvern. Sigmund Elgaroys artikkel om samisk psykisk helsevern stiller spørsmål om Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helse (SANKS), skal arbeide utradisjonelt og inkludere kollektive problemstillinger som for eksempel fornorskningspolitikkens konsekvenser og språktap og presset mange opplever i forbindelse med reindød langs Nordlandsbanen. Han mener at psykisk helsevern tilpasset den samiske befolkningen, bør utvikles i dialog med de samiske lokalsamfunn det gjelder. Ronny Nergard og Linda van der Spa har skrevet en artikkel om samiske bygninger. Bygninger er ikke bare rammer for livet, noe vi bor i, de er kulturminner i seg selv.

 Árran, 2010. 110.-

Š – 58 (ungdomsmagasin)

Nyeste nummeret av det samsiske ungdomsmagasinet Š inneholder blant annet en artikkel om kunsteren Gjert Rognli fra Manndalen i Kåfjord og et portrett av den nye lederen for den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh! – Ida Rinstiinná Hætta Ophaug. I magasinet finner vi bokanmeldelser av Karen Anne Buljos Kristoffer ja Lálla og Ann-Hélen Laestadius’ Hej vackerI magasinet er det lagt ved et bilag med noveller på lulesamisk og sørsamisk.

Magasinet har også nyheter om kjentfolk og mote i Sápmi.

ISSN 0804-5143. Idut, 2010. 40.-

Ottar 4/2010: Samisk kunst

Siste nummer av Tromsø museums populærvitenskapelige tidsskrift Ottar er viet temaet samisk kunst. Den inneholder blant annet artikler om den unge svensk-samiske  kunstneren Anders Sunna og hans verk, Britta Marakatt-Labbas tekstilkunst, Stein Erik Wuohtis kunstneriske prosjekt Wuohti, modernisten Iver Jåks, materialretorikk i Sápmi og det samiske kunstmuseet Sámiid Vuorká-Dávvirat/De samiske samlinger i Karasjok.

Redaktøren for heftet,  Hanna Hammer Stien, innleder heftet slik:
«Dette nummeret av Ottar kan ses som et bidrag til diskusjonen om alt det samisk kunst er og kan være. Bidragsyterne har forskjellig tilgang til materialet de be-handler, og empirien gir gløtt inn i ulike deler av et område som både forholder seg til samiske – og andre kontekster. Utvelgelsen av materiale følger den enkelte forfatterens forskningsområde og interesser. Å skape en samisk kunst-historie vil være en helt annen oppgave, en oppgave som et fremtidig kunst-museum i Sápmi må forholde seg til. Irene Snarbys ser nærmere på planleggingen av et slikt museum i sin artikkel.»

For flere detaljer om heftet: Ottar 4/2010: Samisk kunst

ISSN 0030-6703. Tromsø museum – Universitetsmuseet, 2010. Nr. 282 eller 4/2010. 60 s.

NUORAT – Nr 3. 2010 – SÁMI NUORAID ÁVIISA/ SÁME NUORAJ TIDNIK/ SAEMIEN NOERI PLAERIE

Nu har tredje numret av ungdomstidningen NUORAT kommit. Du kan bl a läsa om Niilas Holmberg; årets artist på Riddu Riđđu. NUORAT betygsätter också årets festival. En presentation av Giron Sámiteater’s nästa uppsättning What’s up Sápmi finns också att läsa. Sedan har Stina Blind varit på kalvmärkning nära Klimpfjäll, samt ett reportage från det samiska konfirmationslägret i Nikkaluokta.

ISSN 2000-3137. NUORAT, 2010.30 s. 50:- SEK

Š – 57 (samisk ungdomsmagasin)

Nytt nummer av ungdomsmagasinet Š har kommet ut. Den inneholder blant annet et portrett av Ilja Márjá Henriksen Magga som har fått jobb som kostymekoordinator i såpeserien Hotell Cæsar og intervju med den samiske forfatteren Sigbjørn Skåden som avslører at det er han selv som har skrevet bloggen Ihpil: Láhppon mánáid bestejeaddji. Bloggen ble gitt ut i bokform på nordsamisk i 2008. I år ble den også gitt ut i norsk versjon og som lydbok. Ellers finnes her noveller, nytt om design og anmeldelser.

Magasin for ungdom på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk med Máret Ánne Sara som redaktør. Magasinet sendes ut gratis til ungdomsskoleelver fra 8. klasse som har undervisning i samisk.

ISSN 0804-5143. Iđut, 2010. 36 s. 40.-