Sáivu (CD-ROM)

Sáivu er et spill basert på samisk kultur. Spillet følger de 8 samiske årstidene, med en utfordring for hver årstid. Klarer du utfordringen får du en gave som du kan ofre til offersteinen når du vil gå videre til neste årstid. For en del av utfordringene vil du ha nytte av å spille forskjellige hjelpespill først, – for eksempel kan du prøve joikememory for å lære de ulike joikene, eller du kan høre på eventyr om hva som skal til for å bekjempe de overnaturlige.

Sáivu lea spilla mas sámi kultuvra lea vuođđun. Spilla doalvu du sámi gávcci jahkeáigodaga čađa, ja juohke áigodagas lea sierra hástalus. Jus nagodat hástalusa, de oaččut skeaŋkka maid sáhtát oaffaruššat sieidái go háliidat joatkit boahtte jahkeáigodahkii. Muhtun hástalusaide soaittát dárbbašit veahki, de lea ávkkálaš spillet daid iešguđetlágan veahkkespillaid álggos, – ovdamearkka dihte sáhtát geahččalit juoiganmuitospilla, das oahpat luđiid. Dahje sáhtát guldait máidnasiid ja oahppat mot balddonasaid galggat časkit.

Minimedia, 2012. 1 CD-ROM. 299.- (kan også kjøpes gjennom karabok.no)

Karen Anne Buljo: Stephen Borrough iGirji (CD-ROM)

Stephen Borrough iGirji er en interaktiv versjon av bildeboka Stephen Borrough som kom ut i 2008. Den handler om opprinnelsen til samisk skriftspråk.

Stephen Borrough var en engelsk sjøfarer som drev på land i en fjord på Kolahalvøya i 1557 da skipet hans havarerte der. Der bodde han, hans papegøye Jáko og mannskapet sammen med Kolasamene en stund. Som et resultat av det ble den første samisk-engelske ordlista.

Du kan lytte og se på bildene til fortellingen, og se ferden til Stephen på kartet. I tillegg til dette kan du fargelegge, spille memory, lære deg et par ord både på samisk og engelsk, lære et par tradisjonelle samiske leker og bli kjent med stjernebildene og månen.

Stephen Borrough iGirji lea interaktiiva girji CD-ROMas. Girji lea muhtun eaŋgals olbmá Stephen Borrougha birra ja maid son vásihii go gearahalai Jovkuisiidda lahka Guoládatnjárgii 1557:s go su fanas bieđganii.

iGirjjis beasat guldalit muitalusa su birra, geahčadit govaid muitalusas ja oaidnit kárttas Stephena mátkki, ivdnet, memory speallat, oahppat mo bustávvagáhkuid gáhkket, oahppat muhtun sániid sámegillii ja eaŋgalsgillii, oahppat moadde árbevirolaš stohkosa, oahpásnuvvat muhtun nástegovaide ja mánnui.

ISBN: 978-82-7374-684-9. Davvi girji, 2009. 249.-

Juoiggas! (CD-ROM)

juoiggasJuoiggas! –  et interaktivt læremiddel i joik utviklet av Johan Sara jr. og Mikkel Sara.  Juoiggas! gis ut på CD-rom og som nettbasert læremiddel. Erfarne joikere som Inga Juuso, Ánte Mikkel Gaup, Anne Berit Peltoperä og Piera Balto joiker 25 joiker som du kan lære deg i løpet av programmet.

Læremiddelet er laget for elever på ungdomstrinn men passer også for andre nivåer samt voksne som ønsker å lære seg mer om joik. Man kan lære seg enkelt joiker, se på hvordan joiken forholder seg til noteskriften eller læremiddelet kan brukes som grunnlag for en hel joikfremføring med forskjellige instrumenter på Samefolkets dag (6.2) eller skoleavslutningen.

Juoiggas! lea interaktiiva CD ja neahttaoahpponeavvu, mas 9 čeahpes juoigi, nu movt Iŋgá Juuso, Iŋgor Ántte Ánte Mihkkal, Ánne Biret Peltoperä ja Piera Balto juiget oktiibuot 25 luođi, maid beasat guldalit ja oahpahallat.

Juoiggas! -oahpponeavvu lea ráhkaduvvon vuosttažettiin nuoraidskuvlla ohppiide, muhto heive áinnasge maiddái eará dásiide ja rávis olbmuide. Juohke luođi sáhttá guldalit ollisin, osiid mielde dahje iešguđetlágan čuojanasaiguin. Interaktiiva nuohtain válljet guđe jiena/čuojanasa hálidat guldalit ja oahpahallat. Oahppit sáhttet vaikko ieža hárjehallat mieđuštit muhtin luođi, ja seammás oahpásmuvvet musihka vuođđogeđggiiguin musihkkateoriija oasis.

ISBN: 978-82-92649-12-1. ABC-Company Eskuvla AS, 2008. Pris: 250.-  (Kara Libris)