What we believe in – Sámi Religious Experience and Beliefs from 1593 to the Present

what_e_believe_in
En samling av oppdaterte tekster om samisk religion, helbredelspraksis og tro redigert av Ellen Marie Jensen. Boken begynner med et kapittel om den førkristne noaidevuohta («sjamanisme»), etterfulgt av en redegjørelse for voldelig forfølgelse av den samiske førkristne livsform på 1600-tallet og 1700-tallet. Deretter blir vi introdusert til læstadianismen, den pietistiske, lutherske bevegelse grunnlagt av Lars Levi Læstadius som fikk fotfeste nord- og lulesamiske områder fra midten av 1850-tallet. Til slutt er den samiske folkemedisintradisjonen tema. Den fortsatte å  eksistere sammen med moderne former for medisin, og representerer dermed en kulturell kontinuitet og tro på tradisjonelle verdier fra noaidens tid. Engelsk tekst.
With a collection of updated texts on religion, healing practices, and beliefs, this book takes us from the time of the Sámi noaidi («shaman”) up to the present day. The book begins with a chapter on the pre-Christian noaidevuohta («shamanism”), followed by an account of the violent persecution of the Sámi pre-Christian way of life in the 1600s and 1700s. Then we are introduced to Laestadianism, the pietistic, Lutheran movement founded by Lars Levi Laestadius that took hold in the North and Lule Sámi areas in the middle of the 1850s. Finally, we learn about Sámi folk medicine traditions, which continue to exist alongside modern forms of medicine, thus representing cultural continuity and belief in traditional values from the time of the noaidi.Edited by Ellen Marie Jensen.
What we believe in a book talk and signing with Ellen Marie Jensen (17.07.2015)
ISBN: 978-82-8263-177-8. CálliidLágádus, 2015. 170 s. Heftet. 250.-

Siri Broch Johansen: Elsa Laula Renberg – historien om samefolkets stora Minerva

Elsa-omslag-svensk.inddSvensk oversettelse av Siri Broch Johansens biografi om den samepolitiske pioneren og ikonet Elsa Laula Renberg. Elsa Laula Renberg – historien om samefolkets store Minerva (2015).

Elsa Laula Renberg (1877-1931) er kjent som strategen bak det første samiske landsmøtet som ble avholdt i Trondheim 6.-9. februar 1917. Hun hedres ofte over hele Sápmi, særlig i forbindelse med feiringen av samefolkets dag 6. februar. Slik var det ikke mye av i hennes egen samtid. Hun var en kvinne forut for sin tid, med et brennende engasjement for samiske rettigheter og med et stort talent for å formidle tankene sine både muntlig og skriftlig. Noe som gjorde henne til en stor samisk lederskikkelse. Hun var også stridbar og kompromissløs, noe som førte henne ut i mange konflikter.Johansen har i denne biografien vektlagt å skildre Elsa som et menneske av kjøtt og blod, med både gode og dårlige sider.

ISBN:978-82-8263-173-0. ČálliidLágádus, 2015. 179 s. Innbundet. 280.- (kan kjøpes bl.a. gjennom Biblioteksentralen, adlibris haugenbok.no)

Gemma Merino: Krokodillasj mij ittjij tjáhtjáj lijkku/Krokodilla mij idtji tjaetsiem lyjhkh

krokodillasjDet var en gang en krokodille som ikke likte vann. Slik begynner bildeboka «The crocodile who didn’t like water», som nå er oversatt til sørsamisk og lulesamisk med tittelen «Krokodillasj mij ittjij tjáhtjá lijkku» / «Krogkodilla mij idtji tjaetsiem lyjhkh».
Historien har likhetstrekk med H.C. Andersens eventyr «Den stygge andungen». Det betyr at det er en stor og dramatisk hemmelighet som avsløres når krokodilla finner ut hvem han egentlig er.
Det sørsamiske språksenteret Gïelem nastedh oversetter bildebøker fra engelsk i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek og det engelske forlaget PanMacmillan. Denne gang er også Árran – lulesamisk senter trukket inn som medutgiver. Utgivelsene er støttet av Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune.
ISBN: 978-82-9302-02-2. Gïelem nastedh, 2015. 28 s. Heftet. 100.- (kan kjøpes gjennom saemien sijte)

Jonathan Emmett: Prinsessa jih Snurke

prinsessa jih snurkeJonathan Emmetts bok «The princess and the pig» (2011) oversatt til sørsamisk av Sissel Jåma.
Det var en gang en nyfødt prinsesse som ble forbyttet med en grisunge. Bonden som eide grisen syntes han var heldig. Dronningen insisterte derimot på at prinsessen var forhekset, og at grisungen skulle oppdras som den prinsessen hun egentlig var. Det ble vanskelig. En rød tråd i historien er de stadige referansene til kjente eventyr; «slik skjedde jo med Tornerose», «… med Froskekongen» osv.
Boken utgis samtidig på norsk av Embla forlag på Steinkjer som «Prinsessen og grisen».
ISBN: 978-82-93402-03-9. Gïelem nastedh, 2015. 30 s. Heftet.100.- (kan bestilles fra Saemien sijte)

Katarina Barruk: Báruos (CD)

baruosUnge Katarina Barruk har gjort seg bemerket i det samiske musikkmiljøet i Norden og har nå gitt ut sitt debutalbum Báruos, i samarbeid med arrangør og produsent Frode Fjellheim.
Hun skriver egne tekster på umesamisk og komponerer musikk i et skjæringspunkt mellom singer/songwriter-sjangeren, pop og rock. Innflytelsen fra joiken er tydelig i hennes sanger.
Katarina Barruk kommer fra Storuman Kommune i Sverige og er en av de få personer som snakker umesamisk flytende. I 2012 var hun  Årets unge samiske kunstner under Riddu Riđđu.
Spotify: Báruos 
VUCD810. Vuelie, 2015. 1 CD. 31 min. 149.- (kan bl.a. kjøpes gjennom cdon.no)