Samisk språkundersøkelse 2012

Det er store variasjoner i språkferdigheter og profilen på denne mellom nord-, lule- og sørsamisk. I samiske kjerneområder brukes samisk i mange ulike samhandlingssituasjoner. I lulesamisk område er språkferdighetene ennå relativt sterke, men språket brukes på færre arenaer. I småkommuner fra Finnmark til nordre Nordland er det i dag få som behersker samisk. For sørsamisk språk har en tidlig fornorskning til en viss grad blitt snudd til en revitalisering, men dette har ført til et mer skriftbasert språk. Økt bruk av samisk språk følger der kommuner og samiske miljø samarbeider. Tilgang til opplæring i samisk på skolen er ennå mangelfull. Også voksne har interesse av opplæringstilbud i samisk. Rapporten danner et godt empirisk grunnlag for videre arbeid for å styrke de samiske språkene i Norge.

Tekstene er skrevet av Karl Jan Solstad, Aila Marge Varsi Balto, Vigdis Nygaard, Eva Josefsen og Marit Solstad. Karl Jan Solstad er redaktør.

Elektronisk versjon: Samisk språkundersøkelse 2012 (PDF)

ISBN: 978-827321-629-8. Nordlandsforskning, rapport 7/2012. 224 s. 250.-

Máret Sárá: Luođu láhjit: Borramuš- ja dálkkasšattut

Temaboka Luođu láhjit er ment for elever i ungdomsskolen, men den passer også for 5.–7. trinn og andre som er interessert i hvordan å høste, oppbevare og bruke planter.

Gjennom praktisk arbeid skal elevene lære å bruke tradisjonelle planter både i husholdningen og også vite hvordan samene har brukt plantene som medisin. Boka har informasjon om de vanligste plantene, bærene og tresortene som kan brukes som mat og medisin. Plantenes navn er på samisk og latinsk, samt norsk, svensk og finsk.  Boka har en norsk-samisk-norsk ordliste. Boka tar for seg til sammen 46 planter med informasjon om plantefamilie og slekt. Nordsamisk tekst.

Luođu láhjit-fáddágirji lea oaivvilduvvon nuoraidceahki ohppiide, muhto dat heive maiddái 5.–7. ceahkkái.
Ulbmil lea oahpahit dovdat šattuid ja mo daid čoaggit, vurkkodit ja geavahit. Praktihkalaš bargguid bokte galget oahppit oahppat árbevirolaš šattuid geavaheamis sihke biebmodoalus ja diehtit maiddái mo sámit leat šattuid geavahan dálkkodeapmái. Girjjis leat dieđut dábáleamos liđiin, murjjiin ja muorain/miestagiin maid sáhttá geavahit biebmun ja dálkkasin. Šattuid namat leat sáme- ja láhtengiela lassin maiddái dáro-, ruoŧa-, suomagillii.  Girjjis lea dáro-sáme-dáro sátnelistu. Girjjis leat oktiibuot 46 šattu oktan šaddočearda- ja -sohkadieđuiguin.

ISBN: 9788273747792. Davvi girji, 2012. 208 s. 310.- (kan kjøpes fra bla. haugenbok.no)

Marry Ailonieida Somby: Onkel Gunnar koker saus

Den samiske forfatteren og poeten Marry A. Somby har lansert ny barnebok med en fantasifull fortelling og flotte, humoristiske  illustrasjoner av billedkunstneren Kristina Karlsen Brekke. Somby debuterte som forfatter i 1976 med Ammul ja alit oarbmælli (Ammul og den blå kusinen). Den ble kjent som den første samiske barneboka.

Vi følger onkel Gunnar på kjøkkenet når han prøver å lage verdens beste saus.  Det blir en saus som inneholder litt av hvert, og tida flyr av gårde for onkelen på kjøkkenet.

 Aldersgruppe: 3-6 år.

ISBN: 9788293065227. Margbok, 2012. 248.-.(kan kjøpes fra bl.a haugenbok, adlibris )

Max Mackhé: Välkommen Sápmái (CD)

Svenske Max Machke, bosatt i Kautokeino, er ute med sitt andre album Välkommen Sápmái. Cd’en inneholder 9 egenkomponerte låter på svensk og nordsamisk. Simon Issat Marainen har skrevet teksten til en av låtene. Musikken en en blanding av samisk folk, vise-  og punkrock. Tekstene er inspirert av den samiske kulturen og dagens politiske situasjon for samene.

Mackés første utgivelse heter The dog inside (2009)

Välkommen Sápmái slapps idag (Oddasat.se 12.10.12)

Man ska håll sinnet ockuperat (länstidningen Östersund, 11.10.12)

MMCD12. Dačča records, 2012. 1 CD. 199.- (kan kjøpes gjennom Sáve design)

Maren Uthaug: Dan botta go vuordit beaivváža

Maren Uthaug følger opp suksessen med satirebøkene Ságer somá leat sápmelažžan (2010) og Ságeris ságat (2011). Denne gangen uten hjelp fra sin kusine Mona Solbakk i harselasen med samer, samisk kultur og samfunnsforhold. Uthaug har røtter i Tana og har vokst opp i Danmark. Nordsamisk tekst.

Satireboken er også utgitt i norsk versjon: Mens vi venter på solen og det planlegges utgivelser av lulesamisk og sørsamisk versjoner.

Smakebiter fra denne finnes påbloggen: http://sameshit.no/

Satirebok som utfordrer (Čálliidlágádus)

Samer bør ha mer selvironi (NRK Nordnytt 26.10.12)

ISBN: 978-82-8263-115-0. ČálliidLágádus, 2012. 163 s. 170.-

Maren Uthaug: Mens vi venter på solen

Maren Uthaug følger opp suksessen med satirebøkene Det er gøy å være same (2010) og Same shit (2011). Denne gangen uten hjelp fra sin kusine Mona Solbakk i harselasen med samer, samisk kultur og samfunnsforhold. Uthaug har røtter i Tana og har vokst opp i Danmark.

Satireboken er også utgitt i nordsamisk versjon: Dan botta go vuordit beaivváža og er planlagt utgitt i lulesamisk og sørsamisk versjon.

Smakebiter fra denne finnes på denne bloggen: http://sameshit.no/

Satirebok som utfordrer (Čálliidlágádus)

Samer bør ha mer selvironi (NRK Nordnytt 26.10.12)

ISBN: 978-82-8263-115-0. ČálliidLágádus, 2012. 163 s. 170.-

Samefolket – den samiska kultur- och samhällstidskriften 10/2012

Nytt nummer av den samiske kultur og samfunnstidskriftet Samefolket som blir gitt ut i Sverige. Tekstene i Samefolket er stort sett svenskspråklig, men har også artikler på de samiske språkene og norsk. I dette nummeret finnes det blant annet et portrett av den samiske forfatteren og journalisten Ann-Hélen Laestadius og artikler om det svenske Samefonden og dens oppgaver.

Samefolket kommer ut med 12 nummer i året. Noen av disse er dobbeltnummer. Det samiskspråklige innholdet finnes oversatt til svensk på tidsskriftets nettsted: http://samefolket.se/

ISSN 0346-0320. – 420 SEK pr år. (kan bestilles gjennom NBF tidsskriftformidlingen)